English version
Maria Rogvin

Maria Rogvin

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Viktil, Kirsten Kilvik; Frøyland, Hilde; Rogvin, Maria Beite; Moger, Tron Anders (2013). Beliefs about medicines among Norwegian outpatients with chronic cardiovascular disease. European Journal of Hospital Pharmacy Practice (EJHP Practice) . Vol. 21.

Svensson, Karin Elisabeth; Rogvin, Maria Beite; Hultman, Christina M; Reichborn-Kjennerud, Ted; Sandin, Sven; Moger, Tron Anders (2013). Schizophrenia susceptibility and age of diagnosis - A frailty approach. Schizophrenia Research . Vol. 147.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig