English version
Mariya Khoronzhevych

Mariya Khoronzhevych

Fagområder

Emner

Arbeidsliv   Velferd   Innvandring   Integrering   Arbeidsmarkedstiltak   Arbeidsinkludering   Trygd

Land

Norge

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Khoronzhevych, Mariya; Fadyl, Joanna (2020). How congruent is person-centred practice with labour activation policy? Person-centred approach to vocational interventions on immigrant jobseekers in Norway. European Journal of Social Work.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig