English version
Marith Kristin Gullbekk Markussen

Marith Kristin Gullbekk Markussen

Vitenskapelige publikasjoner

Markussen, Marith Kristin Gullbekk (2021). «Flying Grannies»: The transnational caregiving of older Somali women in Norway. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 32.

Markussen, Marith Kristin Gullbekk (2021). "De flyvende bestemødre": Transnasjonale omsorgspraksiser blant eldre somaliske kvinner i Norge. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 32.

Markussen, Marith Kristin Gullbekk (2018). `Nobody comes to Baba for advice': negotiating ageing masculinities in the Somali diaspora. Journal of Ethnic and Migration Studies .

Markussen, Marith Kristin Gullbekk (2011). "I krigen flytter vi fra hverandre". Eldre flyktningers transnasjonale familierelasjoner. Bø, Bente Puntervold (Red.). Multikulturell Teori og Flerkulturelle Praksiser. Deltema 3, kap. 7: Minoritetenes egne stemmer. s. 177-203. Abstrakt forlag.

Olsen, Bennedichte C. R.; Markussen, Marith; Tschudi-Madsen, Christine (2007). Kvinner.Kropp.Kropp Utfordringer knytta til praktisering av lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Tidsskrift for velferdsforskning .

Seim, Sissel; Olsen, Bennedichte C. R.; Markussen, Marith (2006). The State and the Voluntary Sector in Norway: New Relations - new challenges. Matthies, Aila-Leena (Red.). Nordic civic society organisations and the future of welfare services. A model for Europe?. Kapittel 6.4. s. 211-232.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig