English version
Marit Leegaard

Marit Leegaard

Kort om

Jeg er anestesisykepleier og forsker med hovedfag og doktorgrad i sykepleievitenskap. Mine forskningsområder er akutte og langvarige smerter hos barn, voksne og eldre. Hovedområdene for min forskning er pasienters smerteopplevelse og egen håndtering av smerte. Jeg er også opptatt av forskning som kartlegger sykepleiere og annet helsepersonell sine kunnskaper og holdninger til smertelindring. For tiden er jeg nestleder i forskningsgruppen Quality of Life.
Mine undervisningsområder er smerte og smertelindring på master i klinisk sykepleie, kvalitative intervjuer og komplekse intervensjoner på PhD i helsevitenskap.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Smerteforskning   Smertevurdering   Post operative smerter   Tverrfaglig undervisning

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Parry, Monica; Dhukai, Abida; Clarke, Hance; Bjørnnes, Ann Kristin; Cafazzo, Joseph A.; Cooper, Lynn; Harvey, Paula; Joel, Katz; Lalloo, Chitra; Leegaard, Marit; Légaré, France; Lovas, Mike; McFetridge-Durdle, Judith; McGillion, Michael; Norris, Colleen; Parente, Laura; Patterson, Rose; Pilote, Louise; Pink, Leah; Price, Jennifer; Stinson, Jennifer N.; Uddin, Akib; Victor, J Charles; Watt-Watson, Judy; Auld, Carol; Faubert, Christine; Park, Deborah; Park, Marianne; Rickard, Beatrice; DeBonis, Vincenza Spiteri (2020). Development and usability testing of HEARTPA♀N: protocol for a mixed methods strategy to develop an integrated smartphone and web-based intervention for women with cardiac pain. BMJ Open .

Danielsen, Stein Ove; Moons, Philip; Sandvik, Leiv; Leegaard, Marit; Solheim, Svein; Tønnessen, Theis; Lie, Irene (2019). Impact of telephone follow-up and 24/7 hotline on 30-day readmission rates following aortic valve replacement - A randomized controlled trial. International Journal of Cardiology .
http://hdl.handle.net/10852/77899

Skarstein, Siv; Lagerløv, Per; Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit (2019). How do parents influence their adolescents’ use of over‐the‐counter analgesics: A review of the current literatur. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 28.

Bjørnnes, Ann Kristin; Lie, Irene; Parry, Monica; Falk, Ragnhild Sørum; Leegaard, Marit; Rustøen, Tone; Valeberg, Berit Taraldsen (2018). Association between self-perceived pain sensitivity and pain intensity after Cardiac surgery. Journal of Pain Research . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/10852/68462

Bjørnnes, Ann Kristin; Parry, Monica; Leegaard, Marit; Ayala, Ana Patricia; Lenton, Erica; Harvey, Paula; McFetridge-Durdle, Judith; McGillion, Michael; Price, Jennifer; Stinson, Jennifer N.; Watt-Watson, Judy (2018). Self-Management of Cardiac Pain in Women: A Meta-Summary of the Qualitative Literature. Qualitative Health Research . Vol. 28.

Danielsen, Stein Ove; Moons, Philip; Sandven, Irene; Leegaard, Marit; Solheim, Svein; Tønnessen, Theis; Lie, Irene (2018). Thirty-day readmissions in surgical and transcatheter aortic valve replacement: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Cardiology .
http://hdl.handle.net/10852/68292

Bjørnnes, Ann Kristin; Parry, Monica; Lie, Irene; Falk, Ragnhild Sørum; Leegaard, Marit; Rustøen, Tone (2018). The association between hope, marital status, depression and persistent pain in men and women following cardiac surgery. BMC Women's Health . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10852/67981

Parry, Monica; Bjørnnes, Ann Kristin; Clarke, Hance; Cooper, Lynn; Gordon, Allan; Harvey, Paula; Lalloo, Chitra; Leegaard, Marit; LeFort, Sandra; McFetridge-Durdle, Judith; McGillion, Michael; O`Keefe-McCarthy, Sheila; Price, Jennifer; Stinson, Jennifer N.; Victor, J Charles; Watt-Watson, Judy (2017). Self-management of cardiac pain in women: an evidence map. BMJ Open . Vol. 7.

Bjørnnes, Ann Kristin; Parry, Monica; Falk, Ragnhild Sørum; Watt-Watson, Judy; Lie, Irene; Leegaard, Marit (2017). Impact of marital status and comorbid disorders on health-related quality of life after cardiac surgery. Quality of Life Research .

Lie, Irene; Danielsen, Stein Ove; Tønnessen, Theis; Solheim, Svein; Leegaard, Marit; Sandvik, Leiv; Wisløff, Torbjørn; Vangen, Jonny; Røsstad, Tor Henning; Moons, Philip (2017). Determining the impact of 24/7 phone support on hospital readmissions after aortic valve replacement surgery (the AVRre study): Study protocol for a randomised controlled trial. Trials . Vol. 18:246.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig