English version
Marit Leegaard

Marit Leegaard

Kort om

Jeg er anestesisykepleier og forsker med hovedfag og doktorgrad i sykepleievitenskap. Mine forskningsområder er akutte og langvarige smerter hos barn, voksne og eldre. Hovedområdene for min forskning er pasienters smerteopplevelse og egen håndtering av smerte. Jeg er også opptatt av forskning som kartlegger sykepleiere og annet helsepersonell sine kunnskaper og holdninger til smertelindring. For tiden er jeg nestleder i forskningsgruppen Quality of Life.
Mine undervisningsområder er smerte og smertelindring på master i klinisk sykepleie, kvalitative intervjuer og komplekse intervensjoner på PhD i helsevitenskap.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Smerteforskning   Smertevurdering   Post operative smerter   Tverrfaglig undervisning

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holmberg Fagerlund, Bettina; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2765610

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Holmberg Fagerlund, Bettina; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. 9 s. BMJ Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2727145

Danielsen, Stein Ove; Moons, Philip; Leegaard, Marit; Solheim, Svein; Tønnessen, Theis; Lie, Irene (2020). Facilitators of and barriers to reducing thirty-day readmissions and improving patient-reported outcomes after surgical aortic valve replacement: a process evaluation of the AVRre trial. BMC Health Services Research . Vol. 20.
http://hdl.handle.net/10852/74301

Sjøveian, Aud Karin Hjelpdahl; Leegaard, Marit (2020). Nursing students’ application of knowledge about pain assessment in surgical practice. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 10.
https://hdl.handle.net/11250/2719241

Parry, Monica; Dhukai, Abida; Clarke, Hance; Bjørnnes, Ann Kristin; Cafazzo, Joseph A.; Cooper, Lynn; Harvey, Paula; Joel, Katz; Lalloo, Chitra; Leegaard, Marit; Légaré, France; Lovas, Mike; McFetridge-Durdle, Judith; McGillion, Michael; Norris, Colleen; Parente, Laura; Patterson, Rose; Pilote, Louise; Pink, Leah; Price, Jennifer; Stinson, Jennifer N.; Uddin, Akib; Victor, J Charles; Watt-Watson, Judy; Auld, Carol; Faubert, Christine; Park, Deborah; Park, Marianne; Rickard, Beatrice; DeBonis, Vincenza Spiteri (2020). Development and usability testing of HEARTPA♀N: protocol for a mixed methods strategy to develop an integrated smartphone and web-based intervention for women with cardiac pain. BMJ Open . Vol. 10.

Danielsen, Stein Ove; Moons, Philip; Sandvik, Leiv; Leegaard, Marit; Solheim, Svein; Tønnessen, Theis; Lie, Irene (2019). Impact of telephone follow-up and 24/7 hotline on 30-day readmission rates following aortic valve replacement - A randomized controlled trial. International Journal of Cardiology .
http://hdl.handle.net/10852/77899

Skarstein, Siv; Lagerløv, Per; Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit (2019). How do parents influence their adolescents’ use of over‐the‐counter analgesics: A review of the current literatur. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 28.

Bjørnnes, Ann Kristin; Lie, Irene; Parry, Monica; Falk, Ragnhild Sørum; Leegaard, Marit; Rustøen, Tone; Valeberg, Berit Taraldsen (2018). Association between self-perceived pain sensitivity and pain intensity after Cardiac surgery. Journal of Pain Research . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/10852/68462

Bjørnnes, Ann Kristin; Parry, Monica; Leegaard, Marit; Ayala, Ana Patricia; Lenton, Erica; Harvey, Paula; McFetridge-Durdle, Judith; McGillion, Michael; Price, Jennifer; Stinson, Jennifer N.; Watt-Watson, Judy (2018). Self-Management of Cardiac Pain in Women: A Meta-Summary of the Qualitative Literature. Qualitative Health Research . Vol. 28.

Danielsen, Stein Ove; Moons, Philip; Sandven, Irene; Leegaard, Marit; Solheim, Svein; Tønnessen, Theis; Lie, Irene (2018). Thirty-day readmissions in surgical and transcatheter aortic valve replacement: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Cardiology .
http://hdl.handle.net/10852/68292

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig