English version
Marit Owren Nygaard

Marit Owren Nygaard

Forskningsprosjekter

Forskningsrapporter

Barlindhaug, Rolf; Langset, Bjørg; Nygaard, Marit Owren; Ruud, Marit Ekne (2019). Bo- og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo. ISBN: 978-82-8309-256-1. 165 s.
http://hdl.handle.net/20.500.12199/1294

Skogheim, Ragnhild; Holm-Hansen, Jørn; Nygaard, Marit Owren (2018). Kultur og frivillighet i Groruddalen – en aktørkartlegging. ISBN: 978-82-8309-263-9. 103 s.
http://hdl.handle.net/20.500.12199/1279

Andersen, Bengt; Nygaard, Marit Owren; Dalseide, Astri Margareta; Mæhle, Yngvild Margrete; Breistrand, Hanna; Ruud, Marit Ekne; Brattbakk, Ingar (2018). Fellesskapets utfordringer på Bjørnerud. Sosiokulturell stedsanalyse av Bjørnerud i Bydel Søndre Nordstrand. ISBN: 978-82-7609-402-2. 215 s.

Tronstad, Kristian; Nygaard, Marit Owren; Bask, Miia (2018). Accumulation of welfare problems among immigrants in Norway. ISBN: 978-82-8309-236-3. 77 s.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

STEEN, Arild Henrik; Ellingsen, Dag; Nygaard, Marit Owren (2018). YS Arbeidslivsbarometer 2018. Innenfor eller utenfor arbeidslivet - et spørsmål om grader. 60 s.

Nygaard, Marit Owren; Ellingsen, Dag; STEEN, Arild Henrik (2018). Arbeidstidsordninger Vist ved data og analyser fra Arbeidslivsbarometeret og Arbeidskraftundersøkelsen. 40 s.

Ruud, Marit Ekne; Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Breistrand, Hanna; Nygaard, Marit Owren; Vestby, Guri Mette (2018). Utfordringer og mulighetsrom - Oppstartsanalyse for områdeløft på Romsås og Grorud. ISBN: 978-82-8309-234-9. 187 s.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Søholt, Susanne; Nygaard, Marit Owren; Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard (2018). Flere flyktninger bosatt raskere. Hvordan fikk kommunene det til?. ISBN: 978-82-8309-231-8. 153 s.
http://hdl.handle.net/11250/2490779

STEEN, Arild Henrik; Ellingsen, Dag; Nygaard, Marit Owren (2017). YS Arbeidslivsbarometer. Norsk arbeidsliv 2017. Bransjer i søkelyset. 76 s.

Onsager, Knut; Brastad, Bjørn; Knudsen, Jon Paschen; Nygaard, Marit Owren (2017). Innovasjonsmiljøer og -politikk på Østlandet: Fortrinn, utfordringer og noen muligheter for smart spesialisering. ISBN: 978-82-8309-221-9. 224 s.
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig