English version
Marthe Berg Andresen Reffhaug

Marthe Berg Andresen Reffhaug

Kort om

Forskningområder og faglige interesser: Kritisk tenkning, bærekraftig utvikling, bruk av tekst i undervisning, refleksjon, metakognisjon, skriveopplæring, didaktikk, kunnskapspolitikk

Bakgrunn
Master i norskdidaktikk, Høgskolen i Vestfold
Allmennlærer med fokus på det flerkulturelle perspektivet, Høgskolen i Buskerud
Montessoripedagog, Waterpark montessori
Rektorutdanning, OsloMet

Undervisningserfaring fra grunnskole og videregående (studiespesialisering og yrkesfag).
Undervisnings- og forskningserfaring i norsk som fremmedspråk fra utelandslektorat i Cluj-Napoca, Romania

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Reffhaug, Marthe Berg Andresen; Jegstad, Kirsti Marie; Andersson-Bakken, Emilia (2022). Kritisk tenkning – fra intensjon til praksisfortolkning En analyse av barnetrinnslæreres forståelse av kritisk tenkning. 21 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.8989

Reffhaug, Marthe Berg Andresen (2021). Didaktikkens frøbank. Fremmedspråkslæring gjennom bærekraftig samtidslitteratur. Øverland, Fartein Thorsen; Dreve, Roxana-Ema; Pop, Raluca; Duinea, Raluca-Daniela (Red.). A Lifetime Dedicated to Norwegian Language and Literature . s. 281-286. Presa Universitară Clujeană.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig