English version
Marthe Schneider

Marthe Schneider

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Schneider, Marthe; Tallaksen, Dag Willy; Haukland, Magne; Haugstad, Gro Killi (2021). If I stop, then what am I supposed to do? The experiences of sexual intimacy of women who live with provoked vestibulodynia. 17 s. Health Care for Women International .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig