English version
Marit Storhaug

Marit Storhaug

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Hovland, Brit Marie; Storhaug, Marit (2019). Storyline: kreativ og kritisk tenkning i historieundervisning. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. kapittel. s. 131-152. Universitetsforlaget.

Storhaug, Marit; Sand, Therese (2011). De nyutdannede og mentors oppgave. Sand, Therese; Storhaug, Marit (Red.). Mentor for nye lærere. Kapittel 1. s. 15-33. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Åse Storhaug; Storhaug, Marit (2000). Elevvurdering og skoleleders tilrettelegging. Ledelse av skoleutvikling : oppfølging av Luis-programmet, red. av Unni Stålsett. laerebok. s. 58-74.

Walle-Hansen, Wenche; Storhaug, Marit (1999). Veier til læreryrket: Studenter forteller. Norsk pedagogisk tidsskrift .Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig