English version
Magnus Helgheim Blystad

Magnus Helgheim Blystad

Kort om

Bachelor i Psykologi fra NTNU

Master i Nevrovitenskap fra NTNU/Kavli Institute for Systems Neuroscience / Centre for Neural Computation

For tiden jobber jeg med et PhD prosjekt innen atferdsanalyse som tar for seg prososial atferd hos rotter, og mulige miljøpåvirkninger på slik atferd.

Jeg er også organisator av helsefakultetets Journal Club for PhD Stipendiatene.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Basale biofag   Biologisk psykologi

Emner

Kognitiv psykologi   Kognitiv nevrovitenskap   Eksperimentell Atferdsanalyse

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Blystad, Magnus Helgheim (2020). A critical review of the rodent social release paradigm: empathy or social reinforcement. Revista Mexicana de Analisis de la Conducta . Vol. 45.

Blystad, Magnus Helgheim; Andersen, Danielle; Johansen, Espen Borgå (2019). Female rats release a trapped cagemate following shaping of the door opening response: Opening latency when the restrainer was baited with food, was empty, or contained a cagemate. PLOS ONE . Vol. 14.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig