Mads Dahl Gjefsen

Mads Dahl Gjefsen

Kort om

Jeg er opptatt av å utvikle nye metoder og prosesser for å bidra til at forskning møter samfunnsutfordringer i samråd med de som påvirkes av ny vitenskap og teknologi. Forskningsbakgrunnen min er fra det tverrfaglige feltet vitenskapsstudier, og særlig avgrensningen «Responsible Research and Innovation». For tiden arbeider jeg med å forstå hvordan teknologivisjoner legger til grunn ulike samfunnsordener, og hvordan disse bedre kan gjøres gjenstand for åpen debatt.

Før jeg kom til Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, arbeidet jeg med teknologioverføring og entreprenørskap for forskere og studenter ved tre av avdelingene i University of Wisconsin-systemet. Jeg har også vært prosjektleder i Teknologirådet, og er medlem av Holtz Center for Science & Technology Studies ved University of Wisconsin-Madison.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Politisk økonomi, Science and Technology Studies, Global energi- og klimapolitikk, Geoengineering, Ansvarlig teknologiutvikling, Futures

Vitenskapelige publikasjoner

Markusson, Nils; Gjefsen, Mads Dahl; Stephens, Jennie; Tyfield, David (2017). The political economy of technical fixes: The (mis)alignment of clean fossil and political regimes. Energy Research & Social Science . Vol. 23.

Gjefsen, Mads Dahl (2017). Crafting the expert-advocate: training and recruitment efforts in the carbon dioxide capture and storage community. Innovation. The European Journal of Social Sciences . Vol. 30.

Gjefsen, Mads Dahl; Fisher, Erik (2014). From Ethnography to Engagement: The Lab as a Site of Intervention. Science as Culture . Vol. 23.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/095054...

Gjefsen, Mads Dahl (2013). Carbon Cultures: Technology Planning for Energy and Climate in the US and EU. Science & Technology Studies . Vol. 26.
http://www.sciencetechnologystudies.org/v26n3Gjefs...

Gjefsen, Mads Dahl (2013). Limits to prediction: Europeanizing technology in an expert forum. 9 s. European Journal of Futures Research . Vol. 1.
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40309-...Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig