English version
Margaret Ford

Margaret Ford

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi   Sosial- og arbeidspsykologi

Emner

Inkluderingspolitikk   Trygd   Velferdsforvaltning

Administrative arbeidsområder

Oppdragsvirksomhet

Vitenskapelige publikasjoner

Ford, Margaret Donna (2006). Attføring som integreringsstrategi. Hammer, Torild; Øverbye, Einar (Red.). Inkluderende arbeidsliv? Erfaringer og strategier. s. 124-141. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig