English version
Michgona Artykova

Michgona Artykova

Kort om

Studiekonsulent med IT-bakgrunn

Administrative arbeidsområder

Studentinformasjon   Nettpublisering   Canvas   Forskerutdanning   Studieveiledning   Studiestart   Semesterregistrering   Studiekvalitet   Timeplan   Opptak   Eksamen