English version
Mikael Ottesen Oseberg

Mikael Ottesen Oseberg

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Oseberg, Mikael Ottesen; Tran, Vanessa Kim Hoang; Lauvhaug, Hilde; Nguyen, Hung Thai Phero (2017). CT Thorax lavdose - En sammenligning av et organdosemodulerings program X-CARE og vismut beskyttelse. Radiography Open . Vol. 3.
https://doi.org/10.7577/radopen.1996Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig