Mona Sinding-Larsen

Mona Sinding-Larsen

Kort om

Ansvarsområder:
- etablering av nye studier
- studiekvalitet
- programplanarbeid
- utredninger
- lederstøtte

Tillitsverv:
Leder for Akademikerne, HiOA
Vara i Arbeidsmiljøutvalget, HiOA


Jeg har en mastergrad i Society, Science and Technology (ESST), og kurs i psykologi, organisasjon og ledelse på BI, samt prosjektledelse (PRINCE2) fra Holte Consulting.