English version
Marijke Veenstra

Marijke Veenstra

Kort om

Marijke Veenstra er forsker 1 ved seksjon for Aldersforskning og boligstudier. Hun har en master i Sosiologi og doktorgrad (Dr. Philos) fra det Medisinske Fakultetet, UiO. Veenstra's forskning inkluderer studier av livsløp og sosial ulikhet i andre halvdel av livet, og samhandling mellom spesialist- og kommune helsetjenesten. Videre er hun interessert i metodologiske og psykometriske utfordringer knyttet til survey metoder generelt og spørsmål om aldring konkret. Hun er koordinator for den nasjonale forskningsinfrastrukturen for NorLAG, som finansieres av Norges Forskningsråd.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring   Helse   Kvantitative forskningsmetoder   Sosial ulikhet   Livsløp   Helsetjenester   Sosiologi

Administrative arbeidsområder

Forskningsinfrastruktur   Oppdragsvirksomhet   Organisasjonsutvikling   Prosjektledelse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Herlofson, Katharina; Veenstra, Marijke (2023). Livsløpsoverganger i eldre år. Betydningen av kjønn og sosioøkonomisk status. 15 s. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 26.

Veenstra, Marijke; Aartsen, Marja (2022). Life-course income trajectories of men and women in Norway: Implications for self-rated health in later life. European Journal of Public Health . Vol. 32.

Syse, Astri; Artamonova, Alyona; Thomas, Michael J.; Veenstra, Marijke (2022). Do characteristics of family members influence older persons’ transition to long-term healthcare services?. 13 s. BMC Health Services Research . Vol. 22.
https://hdl.handle.net/11250/3027427

Veenstra, Marijke; Løset, Gøril Kvamme; Daatland, Svein Olav (2021). Socioeconomic Inequalities in Mortality After Age 67: The Contribution of Psychological Factors. Frontiers in Psychology .

Gautun, Heidi; Hellesø, Ragnhild; Veenstra, Marijke (2021). The association between hospital nurses’ perspectives on their information practices and quality of care transitions in older patients: A nation-wide cross-sectional study. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10852/89977

Skinner, Marianne S.; Veenstra, Marijke; Sogstad, Maren (2021). Nurses' assessments of horizontal collaboration in municipal health and care services for older adults: A cross-sectional study. Research in Nursing and Health . Vol. 44.
https://hdl.handle.net/11250/2976580

Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina; Aartsen, Marja; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale; Henriksen, Gry; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna (2021). Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG). International Journal of Epidemiology . Vol. 50.
https://hdl.handle.net/11250/3010495

Veenstra, Marijke; Gautun, Heidi (2020). Nurses' assessments of staffing adequacy in care services for older patients following hospital discharge. Journal of Advanced Nursing .

Veenstra, Marijke; Skinner, Marianne Sundlisæter; Sogstad, Maren Kristine Raknes (2020). A nation-wide cross-sectional study of variations in homecare nurses’ assessments of informational continuity – the importance of horizontal collaboration and municipal context. BMC Health Services Research . Vol. 20.
https://hdl.handle.net/11250/2729127

Veenstra, Marijke; Daatland, Svein Olav; Aartsen, Marja (2020). The role of subjective age in sustaining wellbeing and health in the second half of life. 21 s. Ageing & Society .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig