English version
Marijke Veenstra

Marijke Veenstra

Kort om

Marijke Veenstra er forsker 1 ved seksjon for Aldersforskning og boligstudier. Hun har en master i Sosiologi og doktorgrad (Dr. Philos) fra det Medisinske Fakultetet, UiO. Veenstra's forskning inkluderer studier av livsløp og sosial ulikhet i andre halvdel av livet, og samhandling mellom spesialist- og kommune helsetjenesten. Videre er hun interessert i metodologiske og psykometriske utfordringer knyttet til survey metoder generelt og spørsmål om aldring konkret. Hun er koordinator for den nasjonale forskningsinfrastrukturen for NorLAG, som finansieres av Norges Forskningsråd.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring   Helse   Kvantitative forskningsmetoder   Sosial ulikhet   Livsløp   Helsetjenester   Sosiologi

Administrative arbeidsområder

Forskningsinfrastruktur   Oppdragsvirksomhet   Organisasjonsutvikling   Prosjektledelse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina; Aartsen, Marja; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale; Henriksen, Gry; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna (2021). Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG). International Journal of Epidemiology .

Veenstra, Marijke; Gautun, Heidi (2020). Nurses' assessments of staffing adequacy in care services for older patients following hospital discharge. Journal of Advanced Nursing .

Veenstra, Marijke; Skinner, Marianne Sundlisæter; Sogstad, Maren Kristine Raknes (2020). A nation-wide cross-sectional study of variations in homecare nurses’ assessments of informational continuity – the importance of horizontal collaboration and municipal context. BMC Health Services Research . Vol. 20.
https://hdl.handle.net/11250/2729127

Veenstra, Marijke; Daatland, Svein Olav; Aartsen, Marja (2020). The role of subjective age in sustaining wellbeing and health in the second half of life. 21 s. Ageing & Society .

Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (2019). Generasjoner imellom. Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa. Nordisk Østforum . Vol. 33.

Enroth, Linda; Veenstra, Marijke; Aartsen, Marja; Kjær, Agnete Aslaug; Nilsson, Charlotte Juul; Fors, Stefan (2019). Are there educational disparities in health and functioning among the oldest old? Evidence from the Nordic countries. European Journal of Ageing .
http://hdl.handle.net/11250/2602575

Aartsen, Marja; Veenstra, Marijke; Hansen, Thomas (2017). Social pathways to health: On the mediating role of the social network in the relation between socio-economic position and health. SSM - Population Health . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2442846

Hansen, Thomas; Veenstra, Marijke; Slagsvold, Britt (2017). Educational inequalities in late-life depression across Europe. Results from the Generations and Gender Survey. European Journal of Ageing . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/11250/2466396

Gautun, Heidi; Veenstra, Marijke; Martens, Christine Thokle (2016). Samarbeidsavtaler og samarbeid om utskriving av pasienter. Tidsskrift for omsorgsforskning .

Syse, Astri; Veenstra, Marijke; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik (2015). Changes in health and health behavior associated with retirement. Journal of Aging and Health . Vol. 29.
http://hdl.handle.net/11250/2460696

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig