English version
Marijke Veenstra

Marijke Veenstra

Kort om

Marijke Veenstra er forsker 1 ved seksjon for Aldersforskning og boligstudier. Hun har en master i Sosiologi og doktorgrad (Dr. Philos) fra det Medisinske Fakultetet, UiO. Veenstra's forskning inkluderer studier av livsløp og sosial ulikhet i andre halvdel av livet, og samhandling mellom spesialist- og kommune helsetjenesten. Videre er hun interessert i metodologiske og psykometriske utfordringer knyttet til survey metoder generelt og spørsmål om aldring konkret. Hun er koordinator for den nasjonale forskningsinfrastrukturen for NorLAG, som finansieres av Norges Forskningsråd.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring   Helse   Kvantitative forskningsmetoder   Sosial ulikhet   Livsløp   Helsetjenester   Sosiologi

Administrative arbeidsområder

Oppdragsvirksomhet   Organisasjonsutvikling

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Veenstra, Marijke; Aartsen, Marja (2022). Life-course income trajectories of men and women in Norway: implications for self-rated health in later life. European Journal of Public Health .

Syse, Astri; Artamonova, Alyona; Thomas, Michael J.; Veenstra, Marijke (2022). Do characteristics of family members influence older persons’ transition to long-term healthcare services?. BMC Health Services Research . Vol. 22.

Veenstra, Marijke; Løset, Gøril Kvamme; Daatland, Svein Olav (2021). Socioeconomic Inequalities in Mortality After Age 67: The Contribution of Psychological Factors. Frontiers in Psychology .

Gautun, Heidi; Hellesø, Ragnhild; Veenstra, Marijke (2021). The association between hospital nurses’ perspectives on their information practices and quality of care transitions in older patients: A nation-wide cross-sectional study. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10852/89977

Skinner, Marianne S.; Veenstra, Marijke; Sogstad, Maren (2021). Nurses' assessments of horizontal collaboration in municipal health and care services for older adults: A cross-sectional study. Research in Nursing and Health . Vol. 44.
https://hdl.handle.net/11250/2976580

Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina; Aartsen, Marja; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale; Henriksen, Gry; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna (2021). Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG). International Journal of Epidemiology . Vol. 50.

Veenstra, Marijke; Gautun, Heidi (2020). Nurses' assessments of staffing adequacy in care services for older patients following hospital discharge. Journal of Advanced Nursing .

Veenstra, Marijke; Skinner, Marianne Sundlisæter; Sogstad, Maren Kristine Raknes (2020). A nation-wide cross-sectional study of variations in homecare nurses’ assessments of informational continuity – the importance of horizontal collaboration and municipal context. BMC Health Services Research . Vol. 20.
https://hdl.handle.net/11250/2729127

Veenstra, Marijke; Daatland, Svein Olav; Aartsen, Marja (2020). The role of subjective age in sustaining wellbeing and health in the second half of life. 21 s. Ageing & Society .

Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (2019). Generasjoner imellom. Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa. Nordisk Østforum . Vol. 33.

Enroth, Linda; Veenstra, Marijke; Aartsen, Marja; Kjær, Agnete Aslaug; Nilsson, Charlotte Juul; Fors, Stefan (2019). Are there educational disparities in health and functioning among the oldest old? Evidence from the Nordic countries. European Journal of Ageing .
http://hdl.handle.net/11250/2602575

Aartsen, Marja; Veenstra, Marijke; Hansen, Thomas (2017). Social pathways to health: On the mediating role of the social network in the relation between socio-economic position and health. SSM - Population Health . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2442846

Hansen, Thomas; Veenstra, Marijke; Slagsvold, Britt (2017). Educational inequalities in late-life depression across Europe. Results from the Generations and Gender Survey. European Journal of Ageing . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/11250/2466396

Gautun, Heidi; Veenstra, Marijke; Martens, Christine Thokle (2016). Samarbeidsavtaler og samarbeid om utskriving av pasienter. Tidsskrift for omsorgsforskning .

Syse, Astri; Veenstra, Marijke; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik (2015). Changes in health and health behavior associated with retirement. Journal of Aging and Health . Vol. 29.
http://hdl.handle.net/11250/2460696

Haugland, Trude; Veenstra, Marijke; Vatn, Morten H; Wahl, Astrid Klopstad (2013). Improvement in Stress, General Self-Efficacy, and HealthRelated Quality of Life following Patient Education for Patientswith Neuroendocrine Tumors: A Pilot Study. 9 s. Nursing Research and Practice . Vol. 2013.

Havig, Anders Kvale; Skogstad, Anders; Veenstra, Marijke; Romøren, Tor Inge (2013). Real teams and their effect on the quality of care in nursing homes. BMC Health Services Research . Vol. 13.
http://hdl.handle.net/10642/2395

Slagsvold, Britt; Veenstra, Marijke; Hagestad, Gunhild; Hansen, Thomas; Herlofson, Katharina; Koløen, Kristine; Solem, Per Erik; Daatland, Svein Olav (2012). Life-course, ageing and generations in Norway: The NorLAG study. Norsk Epidemiologi . Vol. 22.

Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina (2012). Age and intergenerational attitudes in the family and the welfare state. Advances in Life Course Research . Vol. 17.

Veenstra, Marijke; Syse, Astri (2012). Health behaviour changes and onset of chronic health problems in later life. Norsk Epidemiologi . Vol. 22.

Syse, Astri; Veenstra, Marijke; Aagnes, Bjarte; Tretli, Steinar (2012). Cancer incidence, prevalence and survival in an aging Norwegian population. Norsk Epidemiologi . Vol. 22.

Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina (2012). Egeninteresse eller altruisme? Alder og holdninger til familien og velferdsstaten. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 15.

Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (2012). Bærekraftig omsorg? En dynamisk balanse mellom familien og velferdsstaten. Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (Red.). Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen. Kapittel 11. s. 187-196.

Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (2012). Fra praksis til idealer: hvem bør ha ansvar for hva?. Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (Red.). Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen. Kapittel 9. s. 157-172.

Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (2012). Generasjoner, hjelp og hjelpere. Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (Red.). Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen. Kapittel 7. s. 137-146.

Veenstra, Marijke; Daatland, Svein Olav (2012). Aldring, helse og hjelpebehov. Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (Red.). Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen. Kapittel 6. s. 111-136.

Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (2012). Lokale variasjoner i eldreomsorgen. Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (Red.). Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen. Kapittel 5. s. 79-108.

Veenstra, Marijke (2012). Lengre liv - bedre helse?. Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (Red.). Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen. Kapittel 2. s. 27-40.

Havig, Anders K; Skogstad, Anders; Veenstra, Marijke; Romøren, Tor Inge (2011). The effects of leadership and ward factors on job satisfaction in nursing homes: a multilevel approach. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 20.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03697.x

Daatland, Svein Olav; Lima, Ivar Andreas Åsland; Veenstra, Marijke (2010). Norwegian sandwiches. European Journal of Ageing . Vol. 7.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig