Marijke Veenstra

Marijke Veenstra

Kort om

Marijke Veenstra er forsker ved NOVA, seksjon for Aldersforskning og boligstudier. Hun har en master i Sosiologi (1996) fra Nederland og doktorgrad (Dr. Philos) fra det Medisinske Fakultetet (UiO, 2006). Årsaker til og konsekvensene av sosiale helseforskjeller i eldre år er blant hennes viktigste forskningsinteresser i dag. Andre interesser er ulike temaer innenfor helsetjenesteforskning og kvantitative forskningsmetoder. Hun jobber også med den Norske studien av Livsløp, Aldring og Generasjon (NorLAG).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring, Helse, Kvantitative forskningsmetoder, Sosial ulikhet, Livsløp, Helsetjenester, Sosiologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (2019). Generasjoner imellom. Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa. Nordisk Østforum . Vol. 33.

Enroth, Linda; Veenstra, Marijke; Aartsen, Marja; Kjær, Agnete Aslaug; Nilsson, Charlotte Juul; Fors, Stefan (2019). Are there educational disparities in health and functioning among the oldest old? Evidence from the Nordic countries. European Journal of Ageing .
http://hdl.handle.net/11250/2602575

Aartsen, Marja; Veenstra, Marijke; Hansen, Thomas (2017). Social pathways to health: On the mediating role of the social network in the relation between socio-economic position and health. SSM - Population Health . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2442846

Hansen, Thomas; Veenstra, Marijke; Slagsvold, Britt (2017). Educational inequalities in late-life depression across Europe. Results from the Generations and Gender Survey. European Journal of Ageing . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/11250/2466396

Gautun, Heidi; Veenstra, Marijke; Martens, Christine Thokle (2016). Samarbeidsavtaler og samarbeid om utskriving av pasienter. Tidsskrift for omsorgsforskning .

Syse, Astri; Veenstra, Marijke; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik (2015). Changes in health and health behavior associated with retirement. Journal of Aging and Health . Vol. 29.
http://hdl.handle.net/11250/2460696

Haugland, Trude; Veenstra, Marijke; Vatn, Morten H; Wahl, Astrid Klopstad (2013). Improvement in Stress, General Self-Efficacy, and HealthRelated Quality of Life following Patient Education for Patientswith Neuroendocrine Tumors: A Pilot Study. 9 s. Nursing Research and Practice . Vol. 2013.

Havig, Anders Kvale; Skogstad, Anders; Veenstra, Marijke; Romøren, Tor Inge (2013). Real teams and their effect on the quality of care in nursing homes. BMC Health Services Research . Vol. 13.

Slagsvold, Britt; Veenstra, Marijke; Hagestad, Gunhild; Hansen, Thomas; Herlofson, Katharina; Koløen, Kristine; Solem, Per Erik; Daatland, Svein Olav (2012). Life-course, ageing and generations in Norway: The NorLAG study. Norsk Epidemiologi . Vol. 22.

Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina (2012). Age and intergenerational attitudes in the family and the welfare state. Advances in Life Course Research . Vol. 17.





Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig