English version
Marijke Veenstra

Marijke Veenstra

Kort om

Marijke Veenstra er forsker ved seksjon for Aldersforskning og boligstudier. Hun har en master i Sosiologi (1996) fra Nederland og doktorgrad (Dr. Philos) fra det Medisinske Fakultetet (UiO, 2006). Hun har en bistilling som førsteamanuensis ved Senter for Omsorgsforskning i Gjøvik, NTNU. Veenstras forskning inkluderer studier av livsløp og sosial ulikhet i andre halvdel av livet, og samhandling mellom spesialist- og kommune helsetjenesten. Videre er hun interessert i metodologiske og psykometriske utfordringer knyttet til survey metoder generelt og spørsmål om aldring konkret.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring, Helse, Kvantitative forskningsmetoder, Sosial ulikhet, Livsløp, Helsetjenester, Sosiologi

Administrative arbeidsområder

Forskningsinfrastruktur , Oppdragsvirksomhet, Organisasjonsutvikling, Prosjektledelse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (2019). Generasjoner imellom. Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa. Nordisk Østforum . Vol. 33.

Enroth, Linda; Veenstra, Marijke; Aartsen, Marja; Kjær, Agnete Aslaug; Nilsson, Charlotte Juul; Fors, Stefan (2019). Are there educational disparities in health and functioning among the oldest old? Evidence from the Nordic countries. European Journal of Ageing .
http://hdl.handle.net/11250/2602575

Aartsen, Marja; Veenstra, Marijke; Hansen, Thomas (2017). Social pathways to health: On the mediating role of the social network in the relation between socio-economic position and health. SSM - Population Health . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2442846

Hansen, Thomas; Veenstra, Marijke; Slagsvold, Britt (2017). Educational inequalities in late-life depression across Europe. Results from the Generations and Gender Survey. European Journal of Ageing . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/11250/2466396

Gautun, Heidi; Veenstra, Marijke; Martens, Christine Thokle (2016). Samarbeidsavtaler og samarbeid om utskriving av pasienter. Tidsskrift for omsorgsforskning .

Syse, Astri; Veenstra, Marijke; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik (2015). Changes in health and health behavior associated with retirement. Journal of Aging and Health . Vol. 29.
http://hdl.handle.net/11250/2460696

Haugland, Trude; Veenstra, Marijke; Vatn, Morten H; Wahl, Astrid Klopstad (2013). Improvement in Stress, General Self-Efficacy, and HealthRelated Quality of Life following Patient Education for Patientswith Neuroendocrine Tumors: A Pilot Study. 9 s. Nursing Research and Practice . Vol. 2013.

Havig, Anders Kvale; Skogstad, Anders; Veenstra, Marijke; Romøren, Tor Inge (2013). Real teams and their effect on the quality of care in nursing homes. BMC Health Services Research . Vol. 13.
http://hdl.handle.net/10642/2395

Slagsvold, Britt; Veenstra, Marijke; Hagestad, Gunhild; Hansen, Thomas; Herlofson, Katharina; Koløen, Kristine; Solem, Per Erik; Daatland, Svein Olav (2012). Life-course, ageing and generations in Norway: The NorLAG study. Norsk Epidemiologi . Vol. 22.

Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina (2012). Age and intergenerational attitudes in the family and the welfare state. Advances in Life Course Research . Vol. 17.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig