English version
Thor Bjørn Neby

Thor Bjørn Neby

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora   Musikkvitenskap

Emner

Kreativ musikkundervisning   Musikkproduksjon

Vitenskapelige publikasjoner

Sætre, Jon Helge; Ophus, Tone; Neby, Thor Bjørn (2016). Musikkfaget i norsk grunnskole: Læreres kompetanse og valg av undervisningsinnhold i musikk. Acta Didactica Norge . Vol. 10.
https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig