English version
Nico Groenendijk

Nico Groenendijk

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Internasjonal politikk   Samfunnsøkonomi   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Internasjonal politisk økonomi   Europeisk integrasjon   Den europeiske Unionen   Internasjonal politikk   Øst-Europa   EU - europeisk politikk   European Studies

Forskningsprosjekter

  • Kjøp bærekraftig

    «Kjøp bærekraftig» er et prosjekt der forskere og anskaffelsesavdelingen i DFØ skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig. KS (Kommunenes sentralorganisasjon) er interesserte i prosjektet og ønsker å bidra.

  • PATGOV: The governance of the European patent system

    Nico Groendijk gjester AFI som forsker under Horisont 2020s Marie S. Curie-program. Hans prosjekt ser nærmere på prinsippene det europeiske patentsystemet styres etter.

Vitenskapelige publikasjoner

Groenendijk, Nico (2019). Flexibility and Differentiated Integration in European Defence Policy. L'Europe en formation . Vol. 2.

Forsberg, Ellen-Marie; Groenendijk, Nico (2019). RRI and Patenting: a Study of European Patent Governance. NanoEthics . Vol. 13.
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s11569-019-...

Groenendijk, Nico (2018). 60 Years of Cross-Border Cooperation in Europe: Reconciliation, Re-unification, Reconstruction and Rescaling. Horga, Ioan; Stoica, Alina (Red.). Europe a century after the end of the First World War (1918-2018). 4. s. 311-321.

Groenendijk, Nico (2018). Duurzaamheid en nieuwe financiële verhoudingen (Sustainability and fiscal federalism in the Netherlands). van Neijendaal, Gerber; Leurs, Bart (Red.). Verduurzaming en nu de kosten nog. Essaybundel van de Raad voor het Openbaar Bestuur. 1. s. 14-64.

Groenendijk, Nico (2018). EU Arms Export Control and the Eastern Partnership. Cucerescu, Vasile (Red.). The European Union and the Eastern Partnership: Security Challenges. II. s. 131-147.

Groenendijk, Nico (2017). Implementation of DC-FTAs in the EU Eastern Partnership: the Dynamics of Costs and Benefits of Association. Latoszek, Ewa (Red.). European Security and Stability in a Complex Global order – The Case of Neighbourhood Policy. III. s. 153-165.

Groenendijk, Nico (2016). Governance Across Regional Borders: Which Models are Best Suited to Central and Eastern Europe?. Nemec, Juraj (Red.). Europeanisation in Public Administration Reforms. 2. s. 23-36. NISPAcee Press.

Groenendijk, Nico; Jaansoo, Annika (2016). Fiscal federalism in transition countries: The three Baltic states compared. Public Finance and Management . Vol. 16.

Groenendijk, Nico; Jaansoo, Annika (2015). Public finance systems for coping with the crises: Lessons from the three Baltic states. Public Finance and Management . Vol. 15.

Rahman, Abdul; Groenendijk, Nico (2014). Hubungan antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan perpajakan: studi meta-analisis untuk kasus Indonesia/Correlation between applying a modernized tax administration system and tax compliance: Meta-analysis for Indonesia. Jurnal Administrasi Negara. Vol. 20.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig