English version
Nina Bjerketveit Ødegaard

Nina Bjerketveit Ødegaard

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Andre pedagogiske fag

Emner

Veiledning   Læreplananalyse   Etter- og videreutdanning   Høyere utdanning og forskning   IKT og læring   Fleksibel læring   Profesjonell utvikling   Læring og undervisning   Digitale læringsarenaer   Voksenopplæring   Pasientundervisning   Kommunikasjon og relasjon   Gruppekommunikasjon   Erfaringsbasert læring   Læringsdesign

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Ødegaard, Nina Bjerketveit; Røe, Yngve; Dahl-Michelsen, Tone (2022). “Learning is about being active, but the digital is not really active”: physiotherapy teachers’ attitudes toward and experiences with digital education. Physiotherapy Theory and Practice .
https://hdl.handle.net/11250/3047791

Røe, Yngve; Rowe, Michael; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Dahl-Michelsen, Tone (2021). Introducing Flipped Classroom Supervision: Challenging Physiotherapy Teachers’ Beliefs about Teaching. UNIPED . Vol. 44.
https://www.idunn.no/uniped/2021/04/introducing_fl...

Ødegaard, Nina Bjerketveit; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Dahl-Michelsen, Tone; Røe, Yngve (2021). Digital learning designs i physiotherapy education: a systematic review and meta-analysis. BMC Medical Education . Vol. 21.

Vågan, Andre; Raaen, Finn Daniel; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Rajka, Liv-Grethe Kristoffersen; Tveiten, Sidsel (2019). Helsepedagogikk i læreplaner - en didaktisk analyse. UNIPED . Vol. 42.

Røe, Yngve; Rowe, Michael; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Sylliaas, Hilde; Dahl-Michelsen, Tone (2019). Learning with technology in physiotherapy education: Design, implementation and evaluation of a flipped classroom teaching approach. BMC Medical Education . Vol. 19.
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1...

Røe, Yngve; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Dahl-Michelsen, Tone (2019). Flipping the classroom in physiotherapy education: experiences, opportunities and challenges. Nordic Journal of Digital Literacy . Vol. 13.

Carstensen, Tove; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Bonsaksen, Tore (2018). Approaches to studying – associations with learning conceptions and preferences for teaching. 11 s. Cogent Education . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/11250/2587919

Ødegaard, Nina Bjerketveit (2005). Foreldre, førskolelærere og den herredømmefrie dialog. 4 s. Første steg .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig