English version
Nina Bjerketveit Ødegaard

Nina Bjerketveit Ødegaard

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Andre pedagogiske fag

Emner

Veiledning   Læreplananalyse   Informasjonsteknologi i utdanning   Mestring   Etter- og videreutdanning   Samarbeidslæring   Høyere utdanning og forskning   IKT og læring   Pedagogikk - Utdanning   Fleksibel læring   Flerfaglig tverrfaglig læring   IKT & visuell kommunikasjon   Digitalisering   Profesjonell utvikling   Læring og undervisning   Digitale læringsarenaer   Helsekommunikasjon   Voksenopplæring   Pasientundervisning   Kommunikasjon og relasjon   Gruppekommunikasjon   Erfaringsbasert læring   Læringsdesign   Profesjonsutøvelse og digitalisering   Læreplanstudier

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Vågan, Andre; Raaen, Finn Daniel; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Rajka, Liv-Grethe Kristoffersen; Tveiten, Sidsel (2019). Helsepedagogikk i læreplaner - en didaktisk analyse. UNIPED . Vol. 42.

Røe, Yngve; Rowe, Michael; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Sylliaas, Hilde; Dahl-Michelsen, Tone (2019). Learning with technology in physiotherapy education: Design, implementation and evaluation of a flipped classroom teaching approach. BMC Medical Education . Vol. 19.
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1...

Røe, Yngve; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Dahl-Michelsen, Tone (2019). Flipping the classroom in physiotherapy education: experiences, opportunities and challenges. Nordic Journal of Digital Literacy . Vol. 13.

Carstensen, Tove; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Bonsaksen, Tore (2018). Approaches to studying – associations with learning conceptions and preferences for teaching. 11 s. Cogent Education . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/11250/2587919

Ødegaard, Nina Bjerketveit (2005). Foreldre, førskolelærere og den herredømmefrie dialog. 4 s. Første steg .Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig