English version
Nina Håheim

Nina Håheim

Kort om

Prosjektcontroller

Budsjettering, rapportering og oppfølging av eksternfinansierte prosjekter på TKD fra søknad til avslutning.

Administrative arbeidsområder

Økonomi rapportering   Controlling   Økonomistyring   Økonomi analyser   Finansiering   EU