English version
Nina Waaler

Nina Waaler

Kort om

Som prorektor for utdanning har jeg et strategisk ansvar for HiOAs profesjonsrettede studier og kvalitetsikring av utdanning. Ansvarsområdet innebærer et nært samarbeid med studenter, fakulteter og sentre ved høgskolen. I mitt arbeid som prorektor er også kontakt med arbeids- og næringsliv, politikere og myndigheter sentralt.

Høgskolen i Oslo og Akershus skal levere forskningsbaserte og relevante utdanninger med høy kvalitet, en god studiehverdag for studentene og faglig sterke kandidater til samfunnet nasjonalt og internasjonalt.

Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering og Avdeling for bibliotek og læringssenter i Fellesadministrasjonen inngår i ansvarsområdet mitt.

De siste årene har jeg arbeidet som dekan ved Fakultet for helsefag ved HiOA, og tidligere HiO. Jeg har en ph.d. i idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøgskole, der jeg også har forsket og undervist i mange år.

Vitenskapelige publikasjoner

Freiberger, Ellen; Rydwik, Elisabeth; Chorus, Astrid; Tak, Erwin; Delecluse, Christophe; Schena, Federico; Waaler, Nina; Laventure, Bob; Van Meeteren, Nico (2018). Enhancing physical activity as lifestyle behavior in older persons: The Rome statement. Journal of Aging and Physical Activity . Vol. 26.

Solberg, Paul Andre; Kvamme, Nils Helge; Raastad, Truls; Ommundsen, Yngvar; Tomten, Sissel Erland; Halvari, Hallgeir; Waaler, Nina; Hallén, Jostein (2013). Effects of different types of exercise on muscle mass, strength, function and well-being in elderly. European Journal of Sport Science . Vol. 13.
http://hdl.handle.net/11250/195358

Forsen, Lisa; Loland, Nina Waaler; Vuillemin, Anne; Chinapaw, Mai JM; van Poppel, Mireille NM; Mokkink, Lidwine B; van Mechelen, Willem; Terwee, Caroline B (2010). Self-administered physical activity questionnaires for the elderly: a systematic review of measurement properties. Sports Medicine . Vol. 40.

Bergland, Astrid; Thorsen, Kirsten; Loland, Nina Waaler (2010). The relationship between coping, self-esteem and health on outdoor walking ability among older adults in Norway. Ageing & Society . Vol. 30.
http://hdl.handle.net/10642/885

Loland, Nina Waaler (2000). The Art of Concealment in a Culture of Display: Aerobicizing Women's and Men's Experiences and Use of Their Own Bodies. Sociology of Sport Journal . Vol. 17.

Loland, Nina Waaler (2000). The Aging Body: Attitudes Toward Bodily Appearance Among Physically Active and Inactive Women and Men of Different Ages. Journal of Aging and Physical Activity . Vol. 8.

Loland, Nina Waaler (1999). Some Contradictions and Tensions in Elite Sportsmen's Attitudes Towards Their Bodies. International Review for the Sociology of Sport . Vol. 34.

Loland, Nina Waaler (1998). Body Image and Physical Activity. A Survey Among Norewegian Men and Women. International Journal of Sport Psychology . Vol. 29.

Loland, Nina Waaler (1997). Har min datainnsamling blitt drevet på en etisk forsvarlig måte?. Kunnskap om idrett. Vol. 1.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig