English version
Olav Eikeland

Olav Eikeland

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofi   Historie   Sosiologi

Emner

Kunnskapsteori   Vitenskapsfilosofi   Organisasjonsutvikling   Arbeidslivsforskning   Organisasjonslæring   Livslang læring   Antikkens filosofi   Metodologi   Læring i arbeid   Utdanning og arbeid   Aksjonsforskning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Eikeland, Olav; Frimann, Søren; Hersted, Lone; Jensen, Julie Borup (2022). Are action researchers mixed up? Reviewing and revising basic assumptions, concepts, and terminology in and by means of action research. International Journal of Action Research . Vol. 18.

Eikeland, Olav (2022). På sporet av en syvende forfatning: Aristoteles og den norske samarbeidsmodellen – makt, dialog og organisasjonslæring. ISBN: 978-82-93682-02-8. 506 s.

Eikeland, Olav (2020). Praxis-forskning – iboende i det 20.århundrets filosofiske og metodologiske utvikling. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Red.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. kap. s. 329-360. Cappelen Damm Akademisk.

Eikeland, Olav (2020). Aksjonsforskning – ansats til en historisk systematikk. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Red.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. kap. s. 191-223. Cappelen Damm Akademisk.

Eikeland, Olav (2020). Symbiotiske læringssystemer. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Red.). Medarbeiderdrevet innovasjon. kapittel12. s. 218-246. Gyldendal Akademisk.

Eikeland, Olav; Jensen, Julie Borup (2020). Kært barn har mange navne: læringsspiralens mange forklædninger i organisationsudvikling og aktionsforskning. Aktionsforskning i et læringsperspektiv. 2. s. 41-74. Hans Reitzels Forlag.

Eikeland, Olav (2018). (Why) Does Action Research Need To Intervene And Change Things?. International Journal of Action Research . Vol. 14.

Eikeland, Olav (2018). Den praktiske vending – hva dreier den seg om?. Bilfeldt, Annette; Jørgensen, Michael Søgaard; Andersen, John; Perry, Kevin Anthony (Red.). Den ufærdige fremtid - Aktionsforskningens potentialer og udfordringer. 12. s. 289-307. Aalborg Universitetsforlag.

Johnsen, Hans Christian Garman; Eikeland, Olav (2018). Coping With Ways of Knowing: A pluralist perspective on knowledge. Johnsen, Hans Christian Garman; Holtskog, Halvor; Ennals, Richard (Red.). Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. Chapter 5. s. 87-98. Routledge.

Eikeland, Olav (2018). Utvidede fagfellesskap og symbiotisk læring. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 2. s. 46-60. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig