English version
Olav Eikeland

Olav Eikeland

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofi   Historie   Sosiologi

Emner

Kunnskapsteori   Vitenskapsfilosofi   Organisasjonsutvikling   Arbeidslivsforskning   Organisasjonslæring   Livslang læring   Antikkens filosofi   Metodologi   Læring i arbeid   Utdanning og arbeid   Aksjonsforskning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Eikeland, Olav (2020). Symbiotiske læringssystemer. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Red.). Medarbeiderdrevet innovasjon. kapittel12. s. 218-246. Gyldendal Akademisk.

Eikeland, Olav; Jensen, Julie Borup (2020). Kært barn har mange navne: læringsspiralens mange forklædninger i organisationsudvikling og aktionsforskning. Aktionsforskning i et læringsperspektiv. 2. s. 41-74. Hans Reitzels Forlag.

Eikeland, Olav (2018). (Why) Does Action Research Need To Intervene And Change Things?. International Journal of Action Research . Vol. 14.

Eikeland, Olav (2018). Den praktiske vending – hva dreier den seg om?. Bilfeldt, Annette; Jørgensen, Michael Søgaard; Andersen, John; Perry, Kevin Anthony (Red.). Den ufærdige fremtid - Aktionsforskningens potentialer og udfordringer. 12. s. 289-307. Aalborg Universitetsforlag.

Johnsen, Hans Christian Garman; Eikeland, Olav (2018). Coping With Ways of Knowing: A pluralist perspective on knowledge. Johnsen, Hans Christian Garman; Holtskog, Halvor; Ennals, Richard (Red.). Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. Chapter 5. s. 87-98. Routledge.

Eikeland, Olav (2018). Utvidede fagfellesskap og symbiotisk læring. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 2. s. 46-60. Universitetsforlaget.

Eikeland, Olav (2018). Teori, empiri, praksis m.fl. – gamle og nye begreper. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 1. s. 22-45. Universitetsforlaget.

Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (2018). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. ISBN: 9788215028644. 324 s. Universitetsforlaget.

Eikeland, Olav (2017). Aristotelisk aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Red.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. kapittel 6. s. 133-164. Cappelen Damm Akademisk.

Eikeland, Olav (2016). Usuwanie luki pomiedzy teoria i praktyka. Doswiadczenia norweskie (oversatt fra "Bridging the gap between theory and practice - action research as facilitator of organizational learning and workplace innovation"). Innowacje w miejscu pracy - Pomiedzy efektywnoscia a jakoscia zycia zawodowego. 3. s. 75-113.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig