English version
Ole Henrik Hansen

Ole Henrik Hansen

Kort om

Uddannelse:
- Ph.d. i småbørnspædagogik (PhD. in Early Childhood Education and Care)
- Cand.pæd. (Master of education)
- Pædagog (Preschool teacher)

Forskningsområder:
- Dagtilbudspædagogik.
- Interaktionsmønstre mellem personale og børn.
- Ovegangspædagogik: Overgange mellem hjem og dagtilbud, mellem institutioner og mikroovergange i hverdagen.
- Playful Learning.
- Pædagogisk ledelse.
- Værdier i dagtilbud og pædagogers børnesyn.
- Kvalitetsmodeller.

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Ole Henrik; Skriver Jensen, Anders; Broström, Stig (2020). Democratic, caring and disciplinary values in Danish preschools: Bringing values together. Contemporary Issues in Early Childhood . Vol. 21.

Hansen, Ole Henrik; Broström, Stig; Svinth, Lone (2019). Barnet i centrum 2. Mod en 0-3-årspædagogik i vuggestue og dagpleje med fokus på samspil, overgange og didaktik. ISBN: 978-87-500-5185-5. 194 s.

Hansen, Ole Henrik (2019). Conversations in the Crèche: Interaction Patterns between Children and Caregivers in Danish Crèches. International Research in Early Childhood Education .

Hansen, Ole Henrik (2018). Empati i pedagogisk arbete. Pramling Samuelsson, Ingrid; Jonsson, Agneta (Red.). Barnehagens yngste barn : perspektiver på omsorg, læring og lek. 3. s. 62-77. Fagbokforlaget.

Hansen, Ole Henrik (2018). Små barns kommunikation med vuxna. ISBN: 978-91-44-12324-0. 72 s. Studentlitteratur AB.

Hansen, Ole Henrik (2018). "Du og jeg Alfred": følelsen af venskab. Basse Fisker, Tine (Red.). Det store blandt de små : om små børns venskaber. 2. s. 25-36. Dafolo A/S.

Hansen, Ole Henrik; Broström, Stig; Jensen, Anders skriver (2018). Democracy and care: values education in Nordic preschools. Johansson, Eva Marianne; Emilson, Anette; Puroila, Anna-Maijas (Red.). Values Education in Early Childhood Settings. Concepts, Approaches and Practises. 13. s. 215-230. Springer Nature.

Hansen, Ole Henrik (2017). Empati i pedagogisk arbete. Pramling Samuelsson, Ingrid; Jonsson, Agneta (Red.). Förskolans yngsta barn- perspektiv på omsorg, lärande och lek. 3. s. 70-88. Liber.

Greve, Anne; Hansen, Ole Henrik (2017). Toddlers in nordic early childhood education and care. Fleer, Marilyn; van Oers, Bert (Red.). International Handbook of Early Childhood Education. 47. s. 907-928. Springer.

Jensen, Anders skriver; Broström, Stig; Hansen, Ole Henrik (2016). The didactical basis of health education. Fischer, Klaus; Kaschefi-Haude, Irene; Schneider, Jutta (Red.). Voices on Participation. IV. s. 69-80.

Hansen, Ole Henrik (2016). Det er bedst at være en lyshåret pige fra middelklassen. Paideia .

Broström, Stig; Jensen, Anders skriver; Hansen, Ole Henrik (2016). Values in Danish early childhood education and care. Ringsmose, Charlotte; Kragh-Müller, Grethe (Red.). Nordic Social Pedagogical Approach to Early Years Learning. 2. s. 25-41. Springer.

Hansen, Ole Henrik (2015). Udvikling af mental sundhed gennem interaktioner mellem børn og omsorgsgivere. Simovska, Venka; Magne Jensen, Jeanette; Pedersen, Ulla; Broström, Stig (Red.). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole : praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. 8. s. 103-111. Dafolo A/S.

Hansen, Ole Henrik (2015). Udfordringer ved implementering af en sundhedsprofil i de pædagogiske rammer omkring det nul-treårige barn. Simovska, Venka; Magne Jensen, Jeanette; Pedersen, Ulla; Broström, Stig (Red.). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole : praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. 5. s. 71-78. Dafolo A/S.

Hansen, Ole Henrik (2015). Følelsen af venskab. Øksnes, Maria; Greve, Anne (Red.). Barndom i barnehage: Vennskap. 7. s. 119-130. Cappelen Damm Akademisk.

Hansen, Ole Henrik (2015). Det ved vi om betydningen af voksen-barn kommunikation. ISBN: 978-87-7160-188-6. 47 s. Dafolo A/S.

Hansen, Ole Henrik (2015). Børns sproglige udvikling. Kornerup, Ida; Næsby, Torben (Red.). Kvalitet i dagtilbud : Grundbog til dagtilbudspædagogik. 3. s. 48-60. Dafolo Forlag.

Hansen, Ole Henrik (2015). Betydningen av voksen-barn-kommunikasjon. ISBN: 9788205459601. 43 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Hansen, Ole Henrik (2014). Vuggestuer for alle børn. Qvortrup, Lars (Red.). Inklusionens historie og aktualitet. Festskrift til en ildsjel - Ole Hansen. 9. s. 175-191. Dafolo Forlag.

Hansen, Ole Henrik (2014). Professionel kærlighed i dagtilbud: professionel kærlighed som grundlag for barnets mentale udvikling i dagtilbud. Bech, Else Marie (Red.). Professionel kærlighed. 13. s. 17-30. Dafolo A/S.

Hansen, Ole Henrik (2014). Inklusion i vuggestuen. Ritchie, Tom (Red.). De mange veje mod inklusion : metoder og tilgange i pædagogers praksis. 15. s. 268-285.

Hansen, Ole Henrik (2014). Højkvalitetspasning for små børn. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift . Vol. 51.

Hansen, Ole Henrik (2014). Dette vet vi om barnehagen: Læringsmiljøet for de minste barna. ISBN: 9788205459434. 31 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Hansen, Ole Henrik (2014). Didaktik i dagtilbud. Kornerup, Mia; Næsby, Torben (Red.). Pædagogens grundfaglighed : grundbog til pædagoguddannelsen. 4. s. 209-226. Dafolo A/S.

Hansen, Ole Henrik (2013). Vuggestuen som socialt læringsmiljø. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift . Vol. 50.

Hansen, Ole Henrik (2013). Vuggestue. Broström, Stig; Amkerstjerne, Trine (Red.). Håndbog til pædagoguddannelsen. 10.1. s. 604-618. Hans Reitzels Forlag.

Hansen, Ole Henrik (2013). Sprogets sociale forankring: at blive til som menneske. Kognition & Pædagogik . Vol. 23.

Hansen, Ole Henrik (2013). Det ved vi om vuggestuen som læringsmiljø. ISBN: 9788772819181. 46 s. Dafolo A/S.

Hansen, Ole Henrik (2013). Le curriculum danois : un moyen d’assurer la qualité et le bien-être ?. Galtier, Bénédicte (Red.). Bien-être des jeunes enfants dans l'accueil et l'education en France et ailleurs : actes du colloque, 10 et 11 octobre 2011. Session 2. s. 49-53.

Jensen, Anders skriver; Hansen, Ole Henrik; Broström, Stig (2013). Transition to school: Contemporary Danish perspectives. Margetts, Kay; Kienig, Anna (Red.). International Perspectives on Transition to School : Reconceptualising beliefs, policy and practice. 6. s. 56-68. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig