English version
Pål Kirkeby Hansen

Pål Kirkeby Hansen

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Pål Kirkeby (2018). Do Norwegian Textbooks for Compulsory Education Promote Geological System Thinking?. Journal of Education and Culture Studies . Vol. 2. www.scholink.org/ojs/index.php/jecs

Sivle, Anders Honningdal; Kolstø, Stein Dankert; Hansen, Pål Kirkeby; Kristiansen, Jens (2014). How do laypeople evaluate the degree of certainty in a weather report? A case study of the use of the Web service yr.no. Weather, Climate, and Society . Vol. 6.
http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/WCAS-D...

Hansen, Pål Kirkeby (2012). Hva er teknologi?. Naturfag .
http://www.naturfagsenteret.no/c1515376/binfil/dow...

Hansen, Pål Kirkeby (2012). Hvordan introduseres og videreutvikles kunnskap om vannets kretsløp i norske lærebøker for grunnskolen?. Nordic Studies in Science Education . Vol. 8.
http://www.naturfagsenteret.no/c1515377/binfil/dow...

Hansen, Pål Kirkeby (2010). An Effective Introduction to Technology and Design in Norwegian Primary Education. Design and Technology Education: An International Journal . Vol. 15.
http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/DATE/article/...

Hansen, Pål Kirkeby (2010). Knowledge about the Greenhouse Effect and the Effects of the Ozone Layer among Norwegian Pupils Finishing Compulsory Education in 1989, 1993, and 2005-What Now?. International Journal of Science Education . Vol. 32.

Hansen, Pål Kirkeby (2010). Cómo usar la National Gallery en un acercamiento curricular al estudio del tiempo y del clima en un ciclo primario escolar. Revista del Aficionada a la Meteorologia.

Hansen, Pål Kirkeby (2010). Teknologi og design i grunnskolen: Veien fra ideologisk mulighet i 1993 til flerfaglig emne i 2006. Voll, Liv Oddrun; Hansen, Pål Kirkeby (Red.). Intensjon og praksis i teknologi og design. En studie av noen utvalgte prosjekter. Artikkel 1. s. 7-31.

Hansen, Pål Kirkeby (2010). En god start for teknologi og design på grunnskolens laveste trinn. Voll, Liv Oddrun; Hansen, Pål Kirkeby (Red.). Intensjon og praksis i teknologi og design. En studie av noen utvalgte prosjekter. Artikkel 3. s. 91-114.

Hansen, Pål Kirkeby (2010). Analyse av cases i teknologi- og designundervisning: Hvordan kan designe og lage teknologiske produkter være et middel til å øke forståelsen for naturfaglige prinsipper?. Voll, Liv Oddrun; Hansen, Pål Kirkeby (Red.). Intensjon og praksis i teknologi og design. En studie av noen utvalgte prosjekter. Artikkel 4. s. 115-128.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig