English version
Pål Kirkeby Hansen

Pål Kirkeby Hansen

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Pål Kirkeby (2018). Do Norwegian Textbooks for Compulsory Education Promote Geological System Thinking?. Journal of Education and Culture Studies . Vol. 2. www.scholink.org/ojs/index.php/jecs

Sivle, Anders Honningdal; Kolstø, Stein Dankert; Hansen, Pål Kirkeby; Kristiansen, Jens (2014). How do laypeople evaluate the degree of certainty in a weather report? A case study of the use of the Web service yr.no. Weather, Climate, and Society . Vol. 6.
http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/WCAS-D...

Hansen, Pål Kirkeby (2012). Hva er teknologi?. Naturfag .
http://www.naturfagsenteret.no/c1515376/binfil/dow...

Hansen, Pål Kirkeby (2012). Hvordan introduseres og videreutvikles kunnskap om vannets kretsløp i norske lærebøker for grunnskolen?. Nordic Studies in Science Education . Vol. 8.
http://www.naturfagsenteret.no/c1515377/binfil/dow...

Hansen, Pål Kirkeby (2010). An Effective Introduction to Technology and Design in Norwegian Primary Education. Design and Technology Education: An International Journal . Vol. 15.
http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/DATE/article/...

Hansen, Pål Kirkeby (2010). Knowledge about the Greenhouse Effect and the Effects of the Ozone Layer among Norwegian Pupils Finishing Compulsory Education in 1989, 1993, and 2005-What Now?. International Journal of Science Education . Vol. 32.

Hansen, Pål Kirkeby (2010). Cómo usar la National Gallery en un acercamiento curricular al estudio del tiempo y del clima en un ciclo primario escolar. Revista del Aficionada a la Meteorologia.

Hansen, Pål Kirkeby (2010). Teknologi og design i grunnskolen: Veien fra ideologisk mulighet i 1993 til flerfaglig emne i 2006. Voll, Liv Oddrun; Hansen, Pål Kirkeby (Red.). Intensjon og praksis i teknologi og design. En studie av noen utvalgte prosjekter. Artikkel 1. s. 7-31.

Hansen, Pål Kirkeby (2010). En god start for teknologi og design på grunnskolens laveste trinn. Voll, Liv Oddrun; Hansen, Pål Kirkeby (Red.). Intensjon og praksis i teknologi og design. En studie av noen utvalgte prosjekter. Artikkel 3. s. 91-114.

Hansen, Pål Kirkeby (2010). Analyse av cases i teknologi- og designundervisning: Hvordan kan designe og lage teknologiske produkter være et middel til å øke forståelsen for naturfaglige prinsipper?. Voll, Liv Oddrun; Hansen, Pål Kirkeby (Red.). Intensjon og praksis i teknologi og design. En studie av noen utvalgte prosjekter. Artikkel 4. s. 115-128.

Hansen, Pål Kirkeby (2009). Knowledge about the Greenhouse Effect and the Effects of the Ozone Layer among Norwegian Pupils Finishing Compulsory Education in 1989, 1993, and 2005—What Now?. International Journal of Science Education .
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a...

Hansen, Pål Kirkeby (2009). Analysing cases in technology and design education: How could designing and making technological products be a vehicle for enhancing understanding of natural science principles?. Design and Technology Education: An International Journal . Vol. 14.
http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/DATE/article/...

Hansen, Pål Kirkeby (2007). Væremnet i grunnskolens Naturfag: Krav og muligheter med Kunnskapsløftet. Naturfag .
http://www.naturfag.no/_barn/nyhet/vis.html?tid=86...

Schreiner, Camilla; Henriksen, Ellen Karoline; Hansen, Pål J. Kirkeby (2005). Climate education: Empowering today's youth to meet tomorrow's challenges. Studies in science education . Vol. 41.

Schreiner, Camilla; Henriksen, Ellen Karoline; Hansen, Pål Kirkeby (2005). Climate education - empowering today's youth to meet tomorrow's challenges. Studies in science education . Vol. 41.

Hansen, Pål Kirkeby (2004). Hvorfor innføres teknologi i grunnskolen? Skal teknologi dekke et selvstendig behov eller vitalisere realfagene?. Forskningsserien (Høgskolen i Agder).Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig