English version
Pål Knudsen

Pål Knudsen

Kort om

Cand.Polit. i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.
Cand.Scient. i informatikk fra Universitetet i Tromsø.
Cand.Mag. i samfunnsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

Administrative arbeidsområder

Økonomi analyser   Økonomistyring   Økonomi rapportering   Virksomhetsstyring