English version
Pål Oskar Hundebo

Pål Oskar Hundebo

Vitenskapelige publikasjoner

Hermansen, Are Skeie; Hundebo, Pål Oskar; Birkelund, Gunn Elisabeth (2022). Spatial Assimilation at a Halt? Intergenerational Persistence in Neighborhood Contexts among Immigrant Minorities in Norway. International Migration Review . Vol. 56.
http://hdl.handle.net/10852/99063



Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig