English version
Patrick Stefan Kermit

Patrick Stefan Kermit

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Etikk   Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie   Spesialpedagogikk   Tegnspråk

Emner

Funksjonshemming   Cochleaimplantat

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Phelan, Mary; Rudvin, Mette; Skaaden, Hanne; Kermit, Patrick Stefan (2020). Ethics in Public Service Interpreting. ISBN: 978-1-138-88614-8. 206 s. Routledge.

Pedersen, Heidi; Søderstrøm, Sylvia; Kermit, Patrick Stefan (2019). Assistive activity technology as symbolic expressions of the self. Technology and Disability . Vol. 31.
http://hdl.handle.net/11250/2646665

Pedersen, Heidi; Søderstrøm, Sylvia; Kermit, Patrick Stefan (2019). “The fact that I can be in front of others, I am used to being a bit behind”: how assistive activity technology affects participation in everyday life. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology .
http://hdl.handle.net/11250/2646668

Søndenaa, Erik; Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan; Dahl, Nina; Envik, Robert (2019). Intellectual disabilities and offending behaviour: the awareness and concerns of the police, district attorneys and judges. Journal of intellectual disabilities and offending behaviour . Vol. 10.

Kermit, Patrick Stefan (2019). Barn, barnefellesskap og fellesskap. Åmot, Ingvild; Skoglund, Ruth Ingrid (Red.). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Kapitte 2. s. 41-60. Universitetsforlaget.

Kermit, Patrick Stefan (2019). Har vi fantasi til å forestille oss den inkluderende skolen?. Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian (Red.). Skolen vår!. kapittel 2. s. 38-62. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/...

Kermit, Patrick Stefan (2019). Passing for recognition – deaf children’s moral struggles languaging in inclusive education settings. Deafness and Education International . Vol. 21.

Mjøen, Odd Morten; Kermit, Patrick Stefan (2018). Døve mennesker møte med politi og rettsvesen - barrierer og muligheter. Berg, Berit; Haugen, Gry Mette D.; Elvegård, Kurt Idar Løkke; Kermit, Patrick Stefan (Red.). Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Kap 8. s. 131-144. Universitetsforlaget.

Kermit, Patrick Stefan (2018). Forståelser av begrepet sårbarhet i lys av forskningsetiske tradisjoner. Berg, Berit; Haugen, Gry Mette D.; Elvegård, Kurt Idar Løkke; Kermit, Patrick Stefan (Red.). Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Kap 2. s. 19-34. Universitetsforlaget.

Kermit, Patrick Stefan; Holiman, Sidsel Marianne (2018). Inclusion in Norwegian Higher Education: Deaf Students’ Experiences with Lecturers. Social Inclusion . Vol. 6.
https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/art...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig