English version
Ragnhild Fjellro

Ragnhild Fjellro

Kort om

Universitetslektor i journalistikk, med spesialisering i radio.

Foreleser også i podkast, featurejournalistikk, forskningsjournalistikk, sakprosa og kommentarjournalistikk, samt medievitenskap, tekstanalyse og fenomenologi.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Fjellro, Ragnhild (2015). Sans for fag. Anmeldelse av "Sanselig didaktisk design. SPACE ME"av Tone Pernille Østern og Alex Strømme (red.). 1 s. Forskerforum.

Fjellro, Ragnhild (2014). Angrep på mennesket. Kritikk er viktig, men den personrettede kritikken kan være destruktiv. (Feminist, javisst). Klassekampen.

Fjellro, Ragnhild (2014). Punkterte tilløp - Ytterst interessante tilløp til gode tanker om språk, mennesker og etikk. Bokanmeldelse av Norunn Askeland og Eva Maagerø Om å utfordre vanen. Samtaler om litterær sakprosa Cappelen Damm Akademisk, 2014. Forskerforum.

Fjellro, Ragnhild (2014). Med døden til følge Å ekskludere menn fra feminismen kan gå riktig galt. Feminist, javisst. Klassekampen.

Fjellro, Ragnhild (2014). «Kvinner som bør voldtas» Netthets mot kvinner er oftere seksualisert og voldelig, enn netthets mot menn. Hva kan det komme av?. Fredriksstad Blad.

Fjellro, Ragnhild (2014). Det politiske er i mennesket. En grundig bok om det kompliserte forholdet mellom politikk, teknologi og mennesker. En bokanmeldelse av Nora Levold (red.) «Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi», Fagbokforlaget, 2014. Forskerforum.

Fjellro, Ragnhild (2014). Prosjekt: Avslappet ferie Ferie er noe som må læres. Feminist, javisst. Klassekampen.

Fjellro, Ragnhild (2014). Bred innføring om innvandring. Over tusen år med innvandring er nå samlet i ett bind. Det gir begrenset anledning til å gå i dybden. Bokanmeldelse av Grete Brochmann og Knut Kjeldstadli, Innvandringen til Norge 900–2010, Pax forlag, 2014. Forskerforum.

Fjellro, Ragnhild (2014). Klikkermentalitet. Ber du om pupper, da skal du få drukne i dem (Feminist, javisst). Klassekampen.

Fjellro, Ragnhild (2014). Klamme kvinnefellesskap Det finnes kvinner som hater goodybags og duftlys. (Feminist, javisst). Klassekampen.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig