English version
Ragnhild Skogheim

Ragnhild Skogheim

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kulturpolitikk   Byutvikling   Klima   Kulturarv   Profesjoner   Kulturminner   Stedsanalyse

Regioner

Norden

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Skogheim, Ragnhild; Dietze-Schirdewahn, Annegreth (2019). Hvorfor skaper hensynssoner debatt? Eksempel fra Austrått. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling . Vol. 51.

Skogheim, Ragnhild; Simon, Véronique Karine; Gao, Lei; Dietze-Schirdewahn, Annegreth (2018). Place Identity with a Historic Landscape – An Interview-Based Case Study of Local Residents’ Relationship with the Austrått Landscape in Norway. Heritage & Society .
http://hdl.handle.net/11250/2587573

Skogheim, Ragnhild (2014). Arkitektene. Slagstad, Rune; Messel, Jan (Red.). Profesjonshistorier. Kapttel 3. s. 81-103. Pax Forlag.

Jacobsen, Jens Kristian Steen; Skogheim, Ragnhild; Dann, Graham Michael S. (2014). Sun, sea, sociability and sightseeing: Mediterranean summer holidaymaking revisited. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research . Vol. 25.

Moser, Peter; Skogheim, Ragnhild; Strömberg, Knut (2013). Participatory Planning Processes – Chances for new Knowledge in Urban Politics?. Andersen, Hans Thor; Atkinson, Rob (Red.). Production and Use of Urban KnowledgeEuropean Experiences. Kapittel 5. Springer.

Skogheim, Ragnhild; Atkinson, Rob (2013). Urban Regeneration and the use of “Urban knowledge” in English and Norwegian cities: Knowledge producers, interests and inclusion/exclusion of knowledge. Andersen, Hans Thor; Atkinson, Rob (Red.). Production and Use of Urban KnowledgeEuropean Experiences. Kapittel 3. Springer.

Skogheim, Ragnhild (2010). Arkitektfirmaer som hybride organisasjoner : spenningen mellom kunsten og markedet. Nordiske organisasjonsstudier . Vol. 12.

Skogheim, Ragnhild; Røe, Per Gunnar (2003). Makt og meningsdannelse i byutviklingen. Nordisk arkitekturforskning . Vol. 16.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig