English version
Ragna Husby Tingstad

Ragna Husby Tingstad

Kort om

Jeg er ansatt som PhD-student ved Høgskolen I Oslo og Akershus (2013-nå) hvor jeg forsker på effekten av bakteriekomponenter på energimetabolismen i humane skjelettmuskelceller. Dette knytter sammen to populære forskningsfelt; mikrobiotaen og type 2 diabetes.
Av tidligere studier har jeg en BSc i Biological sciences fra Glasgow Caledonian University, Glasgow, Skottland (2006-2009) med et påfølgende Honours-år i mikrobiologi (2009-2010). Etter endt bachelorgrad gikk jeg videre og tok en MSc i molekylærmedisin ved Norsk Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim, Norge (2010-2012).
Etter mastergraden ble jeg ansatt ved det medisinske fakultet på NTNU som førstekonsulent på studieseksjonen.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tingstad, Ragna Husby; Norheim, Frode Amador; Haugen, Fred; Feng, Yuan Zeng; Tunsjø, Hege; Thoresen, G. Hege; Rustan, Arild Christian; Charnock, Colin; Aas, Vigdis (2021). The effect of toll-like receptor ligands on energy metabolism and myokine expression and secretion in cultured human skeletal muscle cells. 13 s. Scientific Reports. Vol. 11.
https://doi.org/10.1038/s41598-021-03730-w

Lund, Jenny; Aas, Vigdis; Tingstad, Ragna Husby; Van Hees, Alfons; Nikolic, Natasa (2018). Utilization of lactic acid in human myotubes and interplay with glucose and fatty acid metabolism. Scientific Reports. Vol. 8.
https://doi.org/10.1038/s41598-018-28249-5

Aas, Vigdis; Gedde-Dahl, Ane; Tingstad, Ragna Husby; Charnock, Colin (2015). Tarmfloraen - på helsa løs. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. Vol. 123.
http://hdl.handle.net/11250/2373786Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig