English version
Randi Evenstad

Randi Evenstad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emner

Førskolelærerutdanning   Barnehagepedagogikk   Barnehage rom arkitektur og ledelse   Lek og drama i barnehagen   Profesjonsretning i barnehagelærerutdanning

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Evenstad, Randi; Brennhovd, Maria (2020). "Vi må finn på ka vi ska gjør!" Hvilke transformative muligheter og invitasjoner til symbolsk lek finner barna i barnehagens innemiljø?. Hansen Sandseter, Ellen Beate; Storli, Rune (Red.). Barnehagens fysiske inne- og utemiljø. Inspirasjon til lek.. Kapittel 3. s. 47-63. Universitetsforlaget.

Lafton, Tove; Bergem, Helen; Evenstad, Randi; Fajersson, Karin Elise; Greve, Anne; Myhre, Cecilie Ottersland; Myrvold, Hanne Berit; Otterstad, Ann Merete; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens forundringskammer. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. kapitel 2. s. 27-47. Fagbokforlaget.

Evenstad, Randi; Dahl, Birger (2018). Barnehagebygg for demokrati og danning?-barns medvirkning i møte med romlige(fysiske)strukturer. Wolf, Kristin Rognerud Danielsen; Svenning, Sverre Bjørn (Red.). Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. kap.4. Universitetsforlaget.

Becher, Aslaug Andreassen; Evenstad, Randi (2018). Materialitet, kropp og pedagogikk. Samspillende aktører i barnehagens rom. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Red.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. Kap.10. s. 177-198. Cappelen Damm Akademisk.

Evenstad, Randi; Becher, Aslaug Andreassen (2015). Arkitektur og pedagogikk i samspill eller motspill? : om betydning av koherens mellom planlegging og etablering av nye typer barnehagebygg. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 10.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/dow...

Dahl, Birger; Evenstad, Randi (2012). Arkitektur og pedagogikk. Krogstad, Atle; Hansen, Geir Karsten; Høyland, Karin; Moser, Thomas (Red.). Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Kapittel 9. Fagbokforlaget.

Becher, Aslaug Andreassen; Evenstad, Randi (2012). Muligheter og utfordringer mellom materialitet og pedagogisk virksomhet. Krogstad, Atle; Hansen, Geir Karsten; Høyland, Karin; Moser, Thomas (Red.). Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Kapittel 5. Fagbokforlaget.

Dahl, Birger; Evenstad, Randi (2010). Margarinfabrikken en barnehage med store muligheter. Første steg .

Evenstad, Randi (2007). Å overse et barn - Om lek og samhandling i den flerkulturelle barnehagen. Barn – forskning om barn og barndom i Norden .

Evenstad, Randi; Granholt, Marit (2006). Førskolelærerutdanningens yrkesrelevans. Thorsby Jansen, Turid (Red.). Førskolelæreren. Del I: Kapittel 3. s. 49-60.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig