English version
Rannveig Dahle

Rannveig Dahle

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Vitenskapelige publikasjoner

Dahle, Rannveig (2016). Heltidssykepleieren som forsvant. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 40.

Dahle, Rannveig; Seeberg, Marie Louise (2013). "Does she speak Norwegian?" Ethnic dimensions of hierarchy in Norwegian health care workplaces. Nordic Journal of Migration Research . Vol. 3.

Dahle, Rannveig (2012). Social work: A history of gender and class in the profession. Ephemera : Theory and Politics in Organization . Vol. 12.

Dahle, Rannveig (2010). Sosialt arbeid – en historie om kjønn, klasse og profesjon. Tidsskrift for kjønnsforskning .

Dahle, Rannveig; Skogheim, Gry (2008). Free riders in a fluid system: gender traps in agency nursing. Saks, Mike; Kuhlmann, Ellen (Red.). Rethinking professional governance. International directions in health care. 11. s. 173-186. Policy Press.

Dahle, Rannveig (2006). Temporary nurses: A gendered, flexible labour force in the Norwegian welfare state. Knowledge, Work and Society / Savoir, Travail et Société . Vol. 4.

Seeberg, Marie Louise; Dahle, Rannveig (2006). Innvandrede helsearbeidere - og et inkluderende arbeidsliv. Hammer, Torild; Øverbye, Einar (Red.). Inkluderende arbeidsliv? Erfaringer og strategier. kapittel 4. s. 79-102. Gyldendal Akademisk.

Dahle, Rannveig; Kvamme, Eli (2005). Medisinske vikarer på sykehus- en nyskapning med undertoner. Søkelys på arbeidsmarkedet . Vol. 22,3-10.

Dahle, Rannveig (2005). Anmeldelse av Vike, H.: "Velferdstjenester uten grenser. Den norske velferdsstaten ved et veiskille". Sosiologisk Tidsskrift . Vol. 13.

Dahle, Rannveig (2005). Men, bodies and nursing. Morgan, David; Brandth, Berit; Kvande, Elin (Red.). Gender, bodies and work. chapter 10. s. 127-138.

Dahle, Rannveig (2005). Kropp og aldring i moderne samfunn. Nord, Randi; Eilertsen, Grethe; Bjerkreim, Torhild (Red.). Eldre i en brytningstid. kapittel. s. 95-104. Gyldendal Akademisk.

Dahle, Rannveig (2005). Dirty Work in a Norwegian Health Context. Dahl, Hanne Marlene; Eriksen, Tine Rask (Red.). Dilemmas of care in the Nordic welfare state: continuity and change. chapter 6. s. 101-111. Ashgate.

Dahle, Rannveig (2005). Kjønn i moderne helsevesen. Foss, Christina; Ellefsen, Bodil (Red.). Helsetjenesteforskning : perspektiver, metoder og muligheter. kapittel. s. 119-140. Universitetsforlaget.

Dahle, Rannveig; Thorsen, Kirsten (2004). Velferdstjenester i endring: når politikk blir praksis. ISBN: 978-82-450-0112-9. 226 s. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig