English version
Ragnhild Gulestø

Ragnhild Gulestø

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Kvalitative forskningsmetoder   Minoritetshelse   Demensomsorg   Inkludering og ekskludering av minoriteter   Pårørendeforskning

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Gulestø, Ragnhild; Halvorsrud, Liv Torill; Bjørge, Heidi; Lillekroken, Daniela (2020). ‘The desire for a harmonious interaction’: A qualitative study of how healthcare professionals in community‐based dementia teams perceive their role in reaching and supporting family caregivers from minority ethnic backgrounds. Journal of Clinical Nursing (JCN) .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig