English version
Ragnhild Gulestø

Ragnhild Gulestø

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Kvalitative forskningsmetoder   Minoritetshelse   Demensomsorg   Inkludering og ekskludering av minoriteter   Pårørendeforskning

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Gulestø, Ragnhild; Lillekroken, Daniela; Halvorsrud, Liv Torill; Bjørge, Heidi (2023). Different senses of one’s place: Exploring social adjustment to home-based care services among family caregivers from minority ethnic backgrounds who have relatives living with dementia. 19 s. Dementia .

Gulestø, Ragnhild; Lillekroken, Daniela; Bjørge, Heidi; Halvorsrud, Liv (2021). Interactions between healthcare personnel and family caregivers of people with dementia from minority ethnic backgrounds in home-based care—An explorative qualitative study. Journal of Advanced Nursing . Vol. 78.

Lillekroken, Daniela; Halvorsrud, Liv Torill; Gulestø, Ragnhild; Bjørge, Heidi (2021). Family caregivers’ experiences of providing care for family members from minority ethnic groups living with dementia: A qualitative systematic review. 17 s. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Gulestø, Ragnhild; Halvorsrud, Liv Torill; Bjørge, Heidi; Lillekroken, Daniela (2020). ‘The desire for a harmonious interaction’: A qualitative study of how healthcare professionals in community‐based dementia teams perceive their role in reaching and supporting family caregivers from minority ethnic backgrounds. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 31.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig