English version
Rebekah Larsen

Rebekah Larsen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Westlund, Oscar; Larsen, Rebekah; Graves, Lucas; Kavtaradze, Lasha; Steensen, Steen (2022). Technologies and Fact-Checking. A Sociotechnical Mapping. Correia, Joao Carlos; Jeronimo, Pedro; Amaral, Inês (Red.). Disinformations Studies: Perspectives from An Emerging Field. Chapter 7. s. 193-236.
https://hdl.handle.net/11250/3032844

Larsen, Rebekah (2022). ‘Information Pressures’ and the Facebook Files: Navigating Questions around Leaked Platform Data. Digital Journalism . Vol. 10.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig