English version
Rønnaug Lyckander

Rønnaug Lyckander

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Kompetanse   Fag og yrkesopplæring   Profesjonskvalifisering

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Utvær, Britt Karin Støen; Aarkrog, Vibe; Tangen, Sonia; Leirvik, Camilla Hauren; Lyckander, Rønnaug H. (2019). Evaluering av masterstudium i yrkespedagogikk OsloMet – storbyuniversitetet Rapport fra ekstern evalueringskomité. 37 s.

Lyckander, Rønnaug; Grande, Sidsel Øiestad (2018). Kompetanse- og kompetansebehov i fagskolene. ISBN: 9788283641103. 62 s.
https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserie...

Lyckander, Rønnaug; Sannerud, Arne Ronny (2018). Kompetansesenter for yrkesfag. Rapport fra forprosjektet. 22 s.
https://fagarkivet-hioa.archive.knowledgearc.net/h...

Grande, Sidsel Øiestad; Lyckander, Rønnaug; Landro, Jarle; Rokkones, Klara (2014). Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning på yrkesfag. http://www.hioa.no/content/download/63543/1028209/...

Lyckander, Rønnaug (2009). Kompetansekartlegging ved avdeling for yrkesfaglærerutdanning. 25 s.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig