English version
Rønnaug Lyckander

Rønnaug Lyckander

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Kompetanse   Fag og yrkesopplæring   Profesjonskvalifisering

Vitenskapelige publikasjoner

Lyckander, Rønnaug H.; Spetalen, Halvor (2022). Profesjonskvalifisering for yrkesfaglærere: To ulike utdanninger, like godt forberedt for læreryrket?. 23 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.9206

Lyckander, Rønnaug (2022). Å tilrettelegge for elevenes yrkesinteresser: En surveystudie av yrkesfaglærernes kompetanse i yrkesdifferensiert opplæring. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 12.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2212224

Lyckander, Rønnaug H. (2021). Exploring vocational teacher preparation in Norway: A study of dimensions and differences in vocational teacher learning. Journal of Vocational Education and Training.
https://doi.org/10.1080/13636820.2021.2007985Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig