English version
Runar Oudmayer

Runar Oudmayer

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Holt, John; Oudmayer, Runar (2018). En didaktisk analyse med problemstillingen - Hvordan legge til rette for kompetanseutvikling hos lærerne i bygg- og anleggsteknikk?. 13 s.
https://ksy.oslomet.no/files/2018/10/hvordan-legge...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig