English version
Siri Aanstad

Siri Aanstad

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Borlaug, Siri Brorstad; Aanstad, Siri (2018). The Knowledge Triangle in the Healthcare Sector — The Case of Three Medical Faculties in Norway. Foresight and STI Governance . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/11250/2566486

Tømte, Cathrine Edelhard; Fevolden, Arne Martin; Aanstad, Siri (2017). Massive, Open, Online, and National? A Study of How National Governments and Institutions Shape the Development of MOOCs. International Review of Research in Open and Distance Learning . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/11250/2451466

Gulbrandsen, Magnus; Aanstad, Siri (2015). Is innovation a useful concept for arts and humanities research?. Arts and Humanities in Higher Education . Vol. 14.
http://ahh.sagepub.com/content/14/1/9

Spilling, Olav R.; Aanstad, Siri (2010). Norsk innovasjonspolitikk på 2000-tallet. Spilling, Olav R (Red.). Innovasjonspoilitikk - problemstillinger og utfordringer. Kap. 2. s. 33-48. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig