English version
Mahmud Farjami

Mahmud Farjami

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Eide, Elisabeth; Shirzad, Hasina; Athari, Zahir; Farjami, Mahmud; Khalvatgar, Abdul Mujeeb (2022). "Afghanistan – no country for journalism?". 96 s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig