English version
Simon Michelet

Simon Michelet

Fagområder

Emner

Elevkultur   Skolefaglig læring   Sosial læring

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Barns hverdagsliv. Tverrfakultær forskergruppe ved HiOA

Vitenskapelige publikasjoner

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (2019). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering. Sammenhenger og spenninger. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. kapittel 1. s. 11-24. Universitetsforlaget.

Michelet, Simon; Eri, Thomas (2019). Kvalifisering for læreres yrkespraksis. Casebasert dialogseminar som strategi for å løfte grunnskolens klasserom inn i teoriundervisningen. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 14. s. 241-267. Universitetsforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (2019). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. ISBN: 9788215030715. 275 s. Universitetsforlaget.

Michelet, Simon (2019). KLASSEN SOM FELLESSKAP. Bind 2. Lærerarbeid med elevkultur for læring og danning. ISBN: 978-82-02-63451-3. 248 s. Cappelen Damm Akademisk.

Michelet, Simon (2019). KLASSEN SOM FELLESSKAP Bind 1. Elevkultur - faglig og sosial læring. ISBN: 978-82-02-54212-2. 144 s. Cappelen Damm Akademisk.

Eri, Thomas; Michelet, Simon (2018). Mangfold og spenninger i lærerens praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Christensen, Hanne (Red.). Jeg er lærer. Kapittel 9. s. 175-190.

Michelet, Simon; Eri, Thomas (2016). Casebasert dialogseminar - Studentkultur, læring og danning i grunnskolelærerutdanninga. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 3.

Michelet, Simon (2013). Klasseoffentlighet og elevkultur for læring. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. Kapittel 5. s. 71-90. Gyldendal Akademisk.

Michelet, Simon (2008). Del I. INTRODUKSJON. Kap. 2: Mangfold i klasserommet - individ og fellesskap. Michelet, Simon (Red.). Mangfold i klasserommet. Del I. Kap. 2. s. 11-30. Høgskolen i Oslo og Akershus.
http://www.lu.hio.no/mangfold/index.htm

Michelet, Simon (2008). Mangfold i klasserommet. Michelet, Simon (Red.). Mangfold i klasserommet. s. S. 11-27- Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig