English version
Siri Berg Tveito

Siri Berg Tveito

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gundersen, Tonje; Tveito, Siri Berg (2022). Barnevernets oppfølging av fosterforeldrenes egne barn. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 99.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig