English version
Sissel Johansen

Sissel Johansen

Vitenskapelige publikasjoner

Johansen, Sissel (2020). Therapeutic features of the Family Group Conference model when Applied for long-term social assistance recipients. Journal of Family Social Work .

Christensen, Jan Olav; Johansen, Sissel; Knardahl, Stein (2017). Psychological predictors of change in the number of musculoskeletal pain sites among Norwegian employees: a prospective study. BMC Musculoskeletal Disorders . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/11250/2492950

Kornør, Hege; Johansen, Sissel (2016). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Beck Youth Inventories - Second Edition (BYI-II). 10 s. PsykTestBarn .
http://hdl.handle.net/11250/2386050

Kornør, Hege; Johansen, Sissel (2015). Måleegenskaper ved den norske versjonen av European Adolescent Assessment Dialogue (EuroADAD). 5 s. PsykTestBarn .
http://hdl.handle.net/11250/2386053

Johansen, Sissel (2014). Psycho-social processes and outcomes of family group conferences for long-term social assistance recipients. The British Journal of Social Work . Vol. 44.

Johansen, Sissel; Malmberg-Heimonen, Ira (2012). Nettverksrådets betydning for psykisk helse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 9.
http://www.idunn.no/ts/tph/2012/03/nettverksraadet...

Johansen, Sissel (2012). Psycho-Social Processes and Outcomes of Family Group Conferences for Long-Term Social Assistance Recipients. The British Journal of Social Work .

Johansen, Sissel; Hølen, Jacob; Kaasa, Stein; Loge, Jon Håvard; Materstvedt, Lars Johan (2005). Attitudes towards, and wishes for, euthanasia in advanced cancer patients at a palliative medicine unit. Palliative Medicine . Vol. 19.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig