English version
Synnøve Skjong

Synnøve Skjong

Vitenskapelige publikasjoner

Skjong, Kari Synnøve (2012). Medstudentrespons og læringsverdi. Melby, Guri; Matre, Synnøve (Red.). Å skrive seg inn i læreryrket. kapittel. s. 159-174. Akademisk Forlag.

Skjong, Synnøve (2011). Norskspråkleg kompetanse etter LK06:toskriftskompetanse i alle fag. Skjong, Synnøve; Jansson, Benthe Kolberg (Red.). NORSK = Nynorsk og bokmål: ei grunnbok om nynorsk i skolen. kapittel 2. Det Norske Samlaget.

Skjong, Synnøve; Jansson, Benthe Kolberg (2011). NORSK = Nynorsk og bokmål: ei grunnbok om nynorsk i skolen. ISBN: 9788252173260. 264 s. Det Norske Samlaget.

Skjong, Synnøve (2008). "Å tvinge tanken til konsekvens". Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga. Allern, Marit; Engelsen, Knut Steinar (Red.). Mapper i digitale læringskontekster - erfaringer og perspektiver fra høyere utdanning. kap.9. s. 113-127.

Skjong, Synnøve; Vederhus, Inger (2008). Synleg og meir nynorsk = betre nynorsk. Utvikling av literacy på norsk, bokmål og nynorsk, for alle elevar på barne- og ungdomstrinnet. Nergård, Mette Elisabeth; Tonne, Ingebjørg (Red.). Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster. Kapittel 9. s. 145-157. Universitetsforlaget.

Skjong, Synnøve (2007). Ein analyse av utvikling av meistring av nynorsk formverk hos ein student gjennom arbeid med skrivemappe. Matre, Synnøve; Løkensgard Hoel, Torlaug (Red.). Skrive for Nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgre utdanning, bind 2. artikkel. s. 92-101. Tapir Akademisk Forlag.

Skjong, Synnøve (2005). GLSM. Grunnleggjande lese, skrive og matematikkopplæring. Skjong, S. (red.). ISBN: 978-82-521-6569-2. 256 s. Det Norske Samlaget.

Skjong, Synnøve (2002). Elevtekstar og klasserommet som posisjoneringsarena. Norsklæreren . Vol. 67.

Skjong, Synnøve (1994). "Trygg i tradisjonen og budd til brigde"? Ei semiotisk lesing av Læreplan for grunnskole og vidaregåande opplæring, generell del. Norsk pedagogisk tidsskrift .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig