English version
Stine Cathrine Hasle

Stine Cathrine Hasle

Kort om

PUBLIKASJONER OG UTVIKLINGSARBEID registert i databasen: Cristin

FAGOMRÅDER
Pedagogikk, fagdidaktikk, læring, undervisning, e-læring og nettundervisning, manusutvikling, kommunikasjonsmodeller, seksuell helse, seksualitet, sexologi, overgrep, traumebevisst omsorg, familieterapi, brukermedvirkning

Grunnutdanning som lærer, med videre utdanninger i:
Traumer - forståelse og hjelp (10 sp) OsloMet,
Tiltak mot seksuelle overgrep (30 sp) Høgskolen i Østfold,
Samarbeidsbasert forskning i psykisk helse (15 sp) Universitetet i Sørøst-Norge,
Sexologi (10 sp) Universitetet i Oslo,
Sexologi (60 sp) Universitetet i Agder,
Intervensjoner i helsevitenskap (5 sp) OsloMet, PhD-kurs,
Yrkespedagogisk forskning (5 sp) OsloMet, PhD-kurs,
Yrkesdidaktisk forskning (10 sp) OsloMet, PhD-kurs,
Familieterapi (120 sp) VID - vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet,
Autorisert seksualunderviser av The Nordic Association for Clinical Sexology NACS.

Vitenskapelige publikasjoner

Kühle-Hansen, Stine; Landmark, Brynjar Fowels (2013). Tanker om ulike seksuelle responsmodeller. Sexologi .

Landmark, Brynjar Fowels; Kühle-Hansen, Stine (2013). Asfyxofili (temanummer om destruktiv seksualitet). Sexologi .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig