English version
Stine Cathrine Hasle

Stine Cathrine Hasle

Kort om

PUBLIKASJONER OG UTVIKLINGSARBEID registert i databasen: Cristin

FAGOMRÅDER
Pedagogikk, fagdidaktikk, læring, undervisning, spillbasert læring og nettundervisning, manusutvikling, kommunikasjonsmodeller, seksuell helse, seksualitet, sexologi, seksuelle overgrep, traumebevisst omsorg, familieterapi, brukermedvirkning

Grunnutdanning som lærer, med videre utdanninger i:
Traumer - forståelse og hjelp (10 sp) OsloMet,
Tiltak mot seksuelle overgrep (30 sp) Høgskolen i Østfold,
Samarbeidsbasert forskning i psykisk helse (15 sp) Universitetet i Sørøst-Norge,
Sexologi (10 sp) Universitetet i Oslo,
Sexologi (60 sp) Universitetet i Agder,
Intervensjoner i helsevitenskap (5 sp) OsloMet, PhD-kurs,
Yrkespedagogisk forskning (5 sp) OsloMet, PhD-kurs,
Yrkesdidaktisk forskning (10 sp) OsloMet, PhD-kurs,
Familieterapi (120 sp) VID - vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet,
Autorisert seksualunderviser av The Nordic Association for Clinical Sexology NACS.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Fagdidaktikk   Spesialpedagogikk

Emner

Familieterapi   Brukermedvirkning   Nettbasert undervisning   Digital design   Studentaktive læringsformer   Seksualundervisning   Inkluderende undervisning   Kommunikasjon og relasjon   Læring og undervisning i høyere utdanning   Seksuelle overgrep   Seksuell helse   Vold mot barn og unge i nære relasjoner   Digital pedagogikk didaktikk   Menneskerettighetsundervisning   Dialogbasert praksis   Lærer-elev-relasjon

Vitenskapelige publikasjoner

Kühle-Hansen, Stine; Landmark, Brynjar Fowels (2013). Tanker om ulike seksuelle responsmodeller. Sexologi .

Landmark, Brynjar Fowels; Kühle-Hansen, Stine (2013). Asfyxofili (temanummer om destruktiv seksualitet). Sexologi .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig