English version
Stein Løvgaard

Stein Løvgaard

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Andre pedagogiske fag

Emner

Rådgivning   Utdanningsvalg   Karriereveiledning   Sosialpedagogikk   Klasseledelse

Samarbeidsrelasjoner

Høgskolen i Oslo og Akershus (LUI), Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Buskerud, Akershus fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune Papirbredden karrieresenter, Drammen

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Løvgaard, Stein (2014). FoU rapport om den første videreutdanning i utdanningsvalg. 28 s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig