English version
Svein Mossige

Svein Mossige

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Barnevern   Omsorgssvikt   Resiliens   Vold i nære relasjoner   Seksuelle overgrep mot barn   Suicid og selvskading

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Fjeld, Sara Skilbred; Reme, Silje Endresen; Mossige, Svein (2020). Cyberbullying involvement and mental health problems among late adolescents. Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace . Vol. 14:5.
http://hdl.handle.net/10852/82269

Haukeland, Yngvild; Czajkowski, Nikolai Olavi; Fjermestad, Krister; Silverman, Wendy K.; Mossige, Svein; Vatne, Torun (2020). Evaluation of “SIBS”, An Intervention for Siblings and Parents of Children with Chronic Disorders. Journal of Child and Family Studies . Vol. 29.
http://hdl.handle.net/10852/84848

Vatne, Torun Marie; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein; Fjermestad, Krister (2019). The development of a joint parent-child intervention for siblings of children with chronic disorders. Fokus på familien . Vol. 47.

Mossige, Svein; Huang, Lihong (2019). Ungdoms utsatthet for flere typer alvorlige hendelser. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kapittel 6. s. 105-123. Universitetsforlaget.

Fjermestad, Krister; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein; Vatne, Torun (2019). Children’s Perspectives on the Experiences of Their Siblings with Chronic Disorders. Clinical social work journal .

Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. 1. s. 13-29. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/vold_i_naere_relasjoner/kapit...

Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. ISBN: 978-82-15-03233-7. 289 s. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/vold_i_naere_relasjoner

Huang, Lihong; Mossige, Svein (2018). Resilience and Poly-Victimization among Two Cohorts of Norwegian Youth. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 15.
https://www.mdpi.com/1660-4601/15/12/2852

Aamodt, Hilde Anette; Mossige, Svein (2018). Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 95.

Haugvik, Marianne; Mossige, Svein (2017). Intersubjectively oriented, time-limited psychotherapy with children: how does the therapist evaluate the therapeutic process and what are the therapist?s tasks?. Journal of Child Psychotherapy . Vol. 43.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig