English version
Svein Mossige

Svein Mossige

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Barnevern   Omsorgssvikt   Resiliens   Vold i nære relasjoner   Seksuelle overgrep mot barn   Suicid og selvskading

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Vatne, Torun Marie; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein; Fjermestad, Krister (2019). The development of a joint parent-child intervention for siblings of children with chronic disorders. Fokus på familien . Vol. 47.

Mossige, Svein; Huang, Lihong (2019). Ungdoms utsatthet for flere typer alvorlige hendelser. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kapittel 6. s. 105-123. Universitetsforlaget.

Fjermestad, Krister; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein; Vatne, Torun (2019). Children’s Perspectives on the Experiences of Their Siblings with Chronic Disorders. Clinical social work journal.

Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. 1. s. 13-29. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/vold_i_naere_relasjoner/kapit...

Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. ISBN: 978-82-15-03233-7. 289 s. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/vold_i_naere_relasjoner

Huang, Lihong; Mossige, Svein (2018). Resilience and Poly-Victimization among Two Cohorts of Norwegian Youth. International Journal of Environmental Research and Public Health . Vol. 15.
https://www.mdpi.com/1660-4601/15/12/2852

Aamodt, Hilde Anette; Mossige, Svein (2018). Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 95.

Haugvik, Marianne; Mossige, Svein (2017). Intersubjectively oriented, time-limited psychotherapy with children: how does the therapist evaluate the therapeutic process and what are the therapist?s tasks?. Journal of Child Psychotherapy . Vol. 43.

Mossige, Svein; Huang, Lihong (2017). Poly-victimization in a Norwegian adolescent population: Prevalence, social and psychological profile, and detrimental effects. 14 s. PLOS ONE . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10852/63914

Løvgren, Mette; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Mossige, Svein (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 94.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig