English version
Svein Olav Daatland

Svein Olav Daatland

Kort om

Svein Olav Daatland er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Han er sosialpsykolog fra Universitetet i Oslo. Forskningen dekker et bredt spekter av tema som berører aldring og samfunn, livsløp og eldre år. Han har især vært engasjert i komparative studier av temaer knyttet til aldring, familie og velferdsstat, herunder subjektiv alder og aldring, formell og uformell omsorg, solidaritet og konflikt mellom generasjoner. Han var i 25 år redaktør for tidsskriftet Aldring og livsløp, og er del av forskergruppen bak Den norske panelstudien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Aldring   Eldreomsorg   Eldre   Aldring og velferdsstat   Familiesolidaritet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Veenstra, Marijke; Løset, Gøril Kvamme; Daatland, Svein Olav (2021). Socioeconomic Inequalities in Mortality After Age 67: The Contribution of Psychological Factors. Frontiers in Psychology .

Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Daatland, Svein Olav (2021). Intergenerational family relationships in Norway. Albert, Isabelle; Emirhafizovic, Mirza; Shpigelman, Carmit-Noa; Trummer, Ursula (Red.). Families and family values in society and culture. kap. 17. s. 309-328. Information Age Publishing.

Veenstra, Marijke; Daatland, Svein Olav; Aartsen, Marja (2020). The role of subjective age in sustaining wellbeing and health in the second half of life. 21 s. Ageing & Society .

Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (2019). Generasjoner imellom. Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa. Nordisk Østforum . Vol. 33.

Daatland, Svein Olav (2015). Cuidados de larga duracion en Noruega: Legados, tendencias y controversas. del Pino, Eloisa; Fuentes, Francisco Javier Moreno (Red.). Desafios del estado de bienestar en Noruega y Espana.. Capitulo 2. s. 31-53.

Daatland, Svein Olav (2015). Norwegian long-term care: Legacies, trends, and controversies. del Pino, Eloisa; Fuentes, Francisco Javier Moreno (Red.). New social risks and welfare state reforms in Norway and Spain.. Chapter 02.

Daatland, Svein Olav; Høyland, Karin; Otnes, Berit (2015). Scandinavian contrasts and Norwegian variations in special housing for older people. Journal of Housing for the Elderly . Vol. 29.

Daatland, Svein Olav (2014). Sustainable care? Norwegian long-term care in a European perspective. Companje, K.P. (Red.). Financing high medical risks. Chapter 3. s. 43-62. Amsterdam University Press.

Slagsvold, Britt; Veenstra, Marijke; Hagestad, Gunhild; Hansen, Thomas; Herlofson, Katharina; Koløen, Kristine; Solem, Per Erik; Daatland, Svein Olav (2012). Life-course, ageing and generations in Norway: The NorLAG study. Norsk Epidemiologi . Vol. 22.

Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina (2012). Age and intergenerational attitudes in the family and the welfare state. Advances in Life Course Research . Vol. 17.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig