English version
Marit Spurkland

Marit Spurkland

Vitenskapelige publikasjoner

Furu, Anne; Granholt, Marit; Haug, Kristin Holte; Spurkland, Marit (2011). Student i dag - førskolelærer i morgen. ISBN: 978-82-450-0906-4. 196 s. Fagbokforlaget.

Flottorp, Vigdis; Sandvik, Margareth; Spurkland, Marit (2009). - Har de limt hulter til bulter? - Nei, de har tenka- om eventyr og matematikk med flerspråklige barn. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 93.

Sandvik, Margareth; Spurkland, Marit (2008). Allan, Angelika og Albert Åberg = sant!. Kibsgaard, Sonja (Red.). Grunnleggende læring i et stimulerende miljø i barnehagen. kap 5. s. 62-74. Universitetsforlaget.

Spurkland, Marit (2008). Allan, Angelika og Albert Åberg = sant! Språkstimulering og kartlegging av tospråklige barn. Kibsgaard, Sonja (Red.). Grunnleggende læring i et stimulerende miljø i barnehagen. Kapittel 5. s. 62-73. Universitetsforlaget.

Spurkland, Marit (2005). Kan man lese seg til språk?. Skoleetatens ressurshefte til alle 1.klasser, høsten 2005.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig