English version
Stine Rikter-Svendsen

Stine Rikter-Svendsen

Kort om

Mitt arbeidsområde er bidrag og oppdragsvirksomhet og arbeidsoppgaver innenfor etter- og videreutdanning for barnehagesektoren.

Jeg er administrativ koordinator for VU Nasjonal Lederopplæring for styrere i barnehager (styrerutdanningen) som gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, samt VU Flerkulturell pedagogikk og Flerspråklighet og andrespråkspedagogikk og VU KOMPASS (Kompetanseheving for assistenter i barnehage.) Jeg bidrar også med utarbeidelse av tilbud ved anbudskonkurranser, kurs, konferanser og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Administrative arbeidsområder

Etter- og videreutdanning (EVU)   Anbudskonkurranser   Konferanser