Steinar Johansen

Steinar Johansen

Vitenskapelige publikasjoner

Johansen, Steinar (2013). Welfare State Policies and Practices in Norway. Rusten, Grete; Potthoff, Kerstin; Sangolt, Linda (Red.). Norway : Nature industry and society. Kapittel 13. Fagbokforlaget.

Bjørnsen, Marte; Foss, Olaf; Johansen, Steinar; Langset, Bjørg (2013). Services of general interest (SGI): is it possible to define this concept in scientific terms?. 28 s. Romanian Journal of Regional Science . Vol. 7.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig