English version
Sultana Ali Norozi

Sultana Ali Norozi

Kort om

Min forskningsinteresser omfatter elev/barne-lærer-utvikling og relasjon, klasserom for alle, elevs læring basert på deres behov og bakgrunn. Jeg er lidenskapelige om forskning rundt Interkulturell, «empowering» og «wellbeing» pedagogikk, mangfold, tilpasset opplæring og tilrettelegging av undervisning og opplæring av elever med minoritetsbakgrunn.
Ph.D:
Min doktorgrad er «Happy start or happy ending: Exploring educational provisions in Norwegian elementary reception classes (2020)» som handler om hvordan nyankomne minoritetsspråklige elever ivaretas i det norske utdanningssystemet.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Norozi, Sultana Ali (2019). How Do Norwegian Reception Schools Cater to the Academic and Integrational Needs of Newly Arrived Minority Language Pupils: Cases From Two Municipalities. European Education : Issues and Studies . Vol. 51.

Norozi, Sultana Ali (2019). Going beyond academic support; mental well-being of newly arrived migrant pupils in the Norwegian elementary reception class. Pastoral Care in Education: An International Journal of Personal, Social and Emotional Development . Vol. 37.

Norozi, Sultana A.; Moen, Torill (2016). Research with children. Mediterranean Journal of Social Sciences . Vol. 7.



Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig