English version
Sverre Molandsveen

Sverre Molandsveen

Kort om

Leder for avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon. Vi har bla. ansvar for OsloMets samfunnskontakt, mediekontakt og forskningsformidling, internkommunikasjon, markedsføring, omdømme og studentkommunikasjon.

Avdelingen har også ansvar for universitetets ulike interne og eksterne digitale plattformer (www.oslomet.no, www.ansatt.oslomet.no og www.student.oslomet.no).

Vi har også ansvar for universitetets plattformer for sosiale medier (Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr etc), samt bloggplattformen www.uni.oslomet.no

I tillegg bistår vi som rådgivere i ulike prosjekter eller aktiviteter på OsloMet - både internt og eksternt.

Ta gjerne kontakt hvis du har en kommunikasjonsutfordring du ønsker bistand til å løse.